Bollplank i arbetet

Bollplank i arbetet

När biblioteken i Åre kommun skulle skriva ny biblioteksplan var det självklart för Kerstin Örbo, som då var bibliotekschef, att skriva den tillsammans med Annica Löfgren, samisk samordnare i kommunen.
– Annica har hjälpt mig att i alla fall komma en bit på vägen i förståelsen av vad det handlar om att vara en minoritet.

Samarbetet resulterade i en oerhört konkret och uppföljbar biblioteksplan där det bland annat står hur många planeringsmöten samordnare och bibliotek ska ha, hur många gemensamma arrangemang de ska ha per år, och att alla bibliotek i Åre kommun under perioden 2018-2020 ska få extern skyltning på två språk.

– För mig var det här samarbetet oerhört givande. Vi hade aldrig kommit så här pass långt i vårt arbete och vår förståelse för den sydsamiska kulturen om vi inte samarbetat med vår samiska samordnare, säger Kerstin Örbo.

Kultursäckar

Kerstin Örbo är numera verksam som biblioteksutvecklare, regional biblioteksverksamhet Jämtland Härjedalen. Men hon fortsätter sitt samarbete med Annica Löfgren och tillsammans har de bland annat gjort sydsamiska kultursäckar till alla åtta kommuner i länet. Kultursäckarna består av en ryggsäck för barn med böcker, spel, musik etcetera, och en mindre väska för vuxna med informationsmaterial, en kokbok och en ordbok.

– Kultursäckarna ska finnas på alla bibliotek så att förskolor, skolor, föräldrar och allmänhet kan låna, säger Kerstin Örbo och försöker sätta ord på vad samarbetet med samordnaren betytt för henne och för arbetet på biblioteken i länet.

– För mig är Annica min roman. På samma sätt som vad skönlitteratur kan betyda för förståelsen av en faktabok, hade jag utan samarbetet med Annica aldrig ens börjat förstå.

LITE FAKTA OM FÖRVALTNINGSOMRÅDEN
Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk
i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen.

Den 1 februari 2018 ingick 81 kommuner och 15 landsting/regioner i förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli. Intresserade kommuner ansöker hos regeringskansliet om att få ingå i förvaltningsområdet och om det beviljas får kommunen ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen.

Under 2018 har regeringen avsatt 123 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna och landstingen som ingår i förvaltningsområdena.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm och minoritet.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet