Kartläggning ska ge tips

Kartläggning ska  ge tips

Bibliotekens arbete med nationella minoriteter i Västra Götalandsregionen ska kartläggas för att hitta bra exempel.
 – Det huvudsakliga syftet är att lyfta frågorna så att de blir aktuella, säger Mia-Marika Andin, bibliotekskonsulent på Kultur i Väst.

För att göra kartläggningen kommer Mia-Marika Andin att fokusera på de sex kommuner i Västra Götalandsregionen som är finska förvaltningsområden och där ta reda på hur de jobbar med nationella minoriteter på biblioteken.

– Jag har valt ut de finska förvaltningskommunerna av den anledningen att det finns undersökningar som visar att jobbar man med en minoritet, så har man relativt bra koll på den minoritetslagstiftning som rör alla minoriteter.

I utredningsarbetet kommer Mia-Marika Andin att träffa förvaltningsområdenas samordnare i kommunerna, intervjua bibliotekarier som är ansvariga för mångspråksarbetet eller nationella minoriteter, och besöka biblioteken. Men hon kommer också att se över styrdokument och webbsidor för att få en bild av hur frågan prioriteras och synliggörs.

– Bibliotekslagen listar ju nationella minoriteter som första prioriterade målgruppen, och av egen erfarenhet och baserat på tidigare undersökningar, har biblioteken lite dålig koll på hur man ska jobba med de här målgrupperna. Men också vilken skillnad det är på att arbeta med mångspråk och att arbeta med nationella minoriteter.

– Så jag tänker att istället för att komma med pekpinnar på det som inte är bra, vill jag lyfta fram exempel som inspirerar kring hur man skulle kunna arbeta med nationella minoriteter, säger hon.

Frågan om nationella minoriteter är just nu aktuell på många sätt. Förra året blev en utredning om hur minoritetspolitiken i Sverige fungerar klar, och under våren presenterade Kungliga Biblioteket, KB, sin undersökning om hur biblioteken arbetar med nationella minoriteter. Mia-Marika Andin hoppas därför att hennes kartläggning kan bli en förstärkning i arbetet på biblioteken med nationella minoriteter i Västra Götalandsregionen, och att den ska kunna ge tips och råd för hur minoritetsarbetet på bibliotek kan bedrivas.

– Men jag hoppas också att rapporten ska bli ett underlag för mig att se vilken typ av fortbildningsinsatser vi ska kunna bidra med från Kultur i Väst, och att biblioteken på ett enkelt sätt kan se att här missar vi nog något och vad som behöver göras.

FAKTA
Sex kommuner i Västra Götalandsregionen är finska förvaltningsområden: Borås, Trollhättan, Skövde, Göteborg, Mariestad och Uddevalla.

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet