Det utmaningsdrivna biblioteket

Det utmaningsdrivna biblioteket

I rapporten Det utmaningsdrivna biblioteket, om bibliotekens betydelse i lokalsamhället, konstateras bland annat att om biblioteken fortsatt ska stå stadigt i kommunalekonomiska stormar, måste de vara beredda att omvärdera och förnya traditionella förhållningssätt.

På uppdrag av Regionbibliotek Region Jönköpings län har journalisten Bjarne Stenquist sedan våren 2018 arbetat med att sätta biblioteksverksamheten i de fyra småländska kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo i ett större sammanhang. Genom att kartlägga och tydliggöra dess roll och potential i det kommunala arbetet, har han bland annat tittat på bibliotekets ansvar för integration, utbildning och delaktighet.

– Under mitt arbete med rapporten har jag insett att det finns ett glapp mellan medborgarnas förväntan och kommunernas förmåga att leva upp till samhällsutveckling, delaktighet och kultur, säger Bjarne Stenquist.

Han ser ändå positiva tendenser i de fyra deltagande kommunerna och konstaterar i rapporten att de alla har ett rikt kulturliv knutet till en stark tradition av hantverk och småföretag, och att biblioteken arbetar med att lyfta dessa kulturarv och koppla dem till nya former av läsfrämjande och skapande verksamhet.

– Det tyder på samsyn för kommunen, företagen och biblioteket, och att biblioteket spelar en viktig roll för att upprätthålla och utveckla ortens attraktivitet, säger han och konstaterar att trots att stuprören i kommunerna håller på att rosta, så förstår kloka kommuner vilken viktig roll biblioteken tillsammans med andra aktörer spelar här.

Cementerad bild

Anledningen till uppdraget är att Regionbiblioteket i Region Jönköpings län länge intresserat sig för bilden av biblioteket i lokalsamhället och jobbat mycket med marknadsföring av dess verksamhet, men också det motsatta, att skapa intresse på biblioteken för det egna lokalsamhället.

– Vi vill lyfta resurser och kompetenser som biblioteket har för att skapa en nyfikenhet hos andra att vilja samverka. Men också ge biblioteket mer kunskap om det sammanhang man verkar i, vilket jag menar är mycket angeläget om biblioteken vill fortsätta vara relevanta, säger Katinka Borg, tidigare bibliotekschef i Region Jönköpings län och vars förhoppning nu är att rapporten ska fungera som inspiration och underlag för reflektioner om biblioteket som kraft i lokalsamhället.

FAKTA

Rapporten heter Det utmaningsdrivna biblioteket, Om bibliotekens betydelse för lokalsamhället i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.
Rubriken Det utmaningsdrivna biblioteket har hämtats från begreppet Mission driven change, utmaningsdriven förändring/innovation.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet