Något för alla – Bibliotek Rum för barn

Neontext Rum för barnKulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm är en plats fullspäckat med barn- och ungdomskultur. Här finns bio, teater och platser för kreativitet, fika, lek och häng. Här finns också biblioteken Rum för barn, TioTretton och Lava, och noll27 har besökt dem alla tre, och vi börjar på Rum för barn. När en stor renovering av Kulturhuset var klar år 2020, kunde Rum för barn välkomna sina besökare till en inbjudande, lekfull och anpassad miljö. Här kan barn mellan noll och nio år röra sig fritt mellan tre rum i en biblioteksmiljö med fokus på läsning.

– Förut var biblioteket en lekmiljö med biblioteksverksamhet. Nu är det tvärtom och ett mer traditionellt bibliotek med utrymme för utforskande och lekpauser, säger Annamaria Willner, planeringssamordnare, bibliotek Rum för barn.

Välkomnande

Biblioteket Rum för barn är ett populärt besöksmål för föräldrar med barn i rätt åldrar. Det är inte ovanligt med kö i entrén och antal skor i skohyllan avgör om det är fullt i lokalerna. Innanför entrén finns det alltid minst en person som hälsar välkommen och guidar i lokalen där de tre rummen är anpassade för olika åldrar.

– I vår målgrupp är det bara de äldsta barnen som läser själv, och vi lägger mycket fokus på de vuxnas interagerande med sina egna barn, säger Annamaria när vi går in i det första rummet som ligger alldeles vid entrén.

– Här inne är det krypvänligt, rummet har ett tydligt bokfokus och här finns jättemycket bilderböcker som man får utforska med alla sinnen.

Vi har klivit in i en bokskog för de yngsta barnen mellan noll och fyra år där rummet domineras av ett stort träd i mitten. Låga, grönmålade bokhyllor står luftigt utspridda likt träd i en skog, sittkuddar ligger utspridda mellan hyllorna och genom fantasifulla fönstergluggar på olika höjd kan barnen spana in till intilliggande rum.

– Här ska de yngsta kunna röra sig fritt och tryggt och det ska vara inbjudande för de vuxna att slå sig ner på en kudde och läsa högt. Och här i början av entrén är vi lite publikfriande och skyltar med populära karaktärer där vi tänker att barnen ska lockas att gå vidare in i rummet och ta en bok, säger Annamaria och pekar på en bokhylla där jag bland annat skymtar Greta Gris.Rum för barn, småbarnsavdelning

Färgindelning

Biblioteket Rum för barn var tidiga med att genreindela sina böcker, men de upptäckte också tidigt att det var alldeles för abstrakt för förskoleåldern. På skoj började de sortera enligt färg och numera möts barnen av färgglada bokhyllor indelade i olika färg, vilket betyder att det finns väldigt olika böcker i varje färgsektion. Å andra sidan, menar Annamaria, vet barn att om de vill ha en Pippi-bok letar de efter en gul bok.

– Om de letar efter en speciell bok är det störst chans att de kommer ihåg hur den ser ut. Och sedan tycker de det är roligt att kunna ställa tillbaka böckerna på rätt hylla.

Numera är alla böcker katalogiserade efter färg vilket underlättar för personalen både att hitta rätt bok och att placera boken på rätt hylla. Däremot kan det bli diskussioner kring om en bok är till exempel blå eller grön, men när boken fått sin färg står det också skrivet på bokpärmens insida för att den lätt ska hitta tillbaka till sin rätta plats.

– Här kan ligga en otrolig mängd böcker på golvet när dagen är slut, så det är mest för att personalen lätt ska kunna hitta, säger Annamaria som noterat att det är en stor övervikt av blå böcker i barnboksutgivningen.

– Vi har fyra sektioner med blått och turkos, medan rött och rosa bara fyller två.

De enda böckerna som inte är färgindelade är de som är på något av bibliotekets 54 olika språk. Men de står estetiskt placerade i sina hyllor, och precis som alla andra böcker i bokskogen är de konsekvent frontade.

– Fokus är att det ska vara lite som en godisbok, att man blir sugen att titta i boken, och en av de få regler vi har är att man får läsa överallt i biblioteket, säger Annamaria när vi lämnar bokskogen och i stället plötsligt befinner oss i en boklabyrint som för tankarna till Harry Potters Diagongränd.

Genreindelning

Hyllorna i labyrinten är målade i starka färger som grönt, rött, gult och blått, och medierna i dem vänder sig till barn mellan fem och nio år. Här finns skönlitteratur uppdelad i genrer i alfabetisk ordning, och här finns allt från lättläst till sista delen av Harry Potter.

– Genreindelning är klockrent för den här åldersgruppen, konstaterar Annamaria och berättar att de även här försöker fronta så mycket som möjligt och tack vare att de har mycket utlån har gott om utrymme i hyllorna.

När vi kommer ut från labyrinten möts vi av ekhyllor från golv till tak, bokhyllor som sträcker sig längs två hela väggar och som förstärker Harry Potter-miljön med en känsla av engelsk nygotik. Hyllorna är kvar sedan tidigare, men är nu fyllda med litteratur på bibliotekets alla språk, indelade enligt svenskt alfabet.

– Undantaget är böcker på ukrainska och engelska som finns i början av labyrinten för att de ska vara lätta att hitta.

En annan rest från tidigare är den broformade trappa som ligger i rummets fond och som ytterligare förstärker känslan av gammal biblioteksmiljö.

– Till vardags kallas trappan för Bockarna Bruse-trappan eftersom folk automatiskt börjar leka Bockarna Bruse i den, skrattar Annamaria medan vi tar oss vidare till bibliotekets tredje rum.

Öppet rum

Kontrasten mot de tidigare rummen är stor när vi kommer in i det rum som ligger längst in i biblioteket. Här är såväl väggar som bokhyllor vitmålade, mitt i det cirkelformade rummet finns en cirkelformad bokhylla med en sittbänk och vid ena kortsidan breder sig en låg, upphöjd scen ut sig. Medan de tidigare två rummen har förstärkt sina respektive miljöer och stämningar, är detta det rum som är sig mest likt efter renoveringen.

– Vi har bara förstärkt det öppna här inne, och den låga scenen gör rummet utmärkt som samlingsplats för grupper. Men vi kommer att jobba mer för fler inbjudande läsplatser här inne också, säger Annamaria och berättar att det i hyllorna finns serier, bildberättelser och fakta. Från det allra enklaste till lite mer avancerad.

Vad är det bästa med Rum för barn?

– Att biblioteket har så många inbjudande platser att läsa, och att man kan hitta läsro på flera platser även om ljudnivån kan vara ganska hög i andra delar av lokalen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet