Något för alla – Lava bibliotek och verkstäder

Neonskylt lavaKulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm är en plats fullspäckat med barn- och ungdomskultur. Här finns bio, teater och platser för kreativitet, fika, lek och häng. Här finns också biblioteken Rum för barn, TioTretton och Lava, och noll27 har besökt dem alla tre.  Sist ut är Lava som är Kulturhusets rum för ung kultur med bibliotek och verkstäder för alla mellan 14 och 25 år. Efter pandemi och en evakuering i samband med renovering, är nu Lava tillbaka i nya lokaler med tydligare bibliotekskaraktär och nya verkstäder.

– Den nya lokalen är framförallt större och mer funktionell. Och även om vi nu ligger lite mer avsides har vi en ständig ström av nya besökare, säger bibliotekspedagog Alice Kassius Eggers och får medhåll av kollegan Deniz Valentin.

– Och det finns verkligen en tydlig synergi mellan bibliotek, hantverk och skapande. Man kan komma hit för att läsa en bok och upptäcka att det finns en 3D-printer, eller man kan komma hit för att spela ett instrument och upptäcka att det finns böcker.

Allas plats

De nya lokalerna på våning fyra på Kulturhuset domineras av stora fönsterväggar ut mot staden. Biblioteket med sina mörkgröna hyllor på hjul är estetiskt utplacerade innanför entrén i lokalens ena hörn, längs den motsatta väggen finns några mindre rum för aktiviteter som behöver avskildhet, som till exempel ett DJ-rum och en videoverkstad. Mitt i rummet står ett fyrkantigt klippbord med förvaring för småsaker som tejp, saxar, linjaler, pärlor och pennor. Längre bak i rummet skymtar symaskiner, klädhängare och en provdocka.

– Rummet är byggt för saker som går att ha i ett vanligt möblerat rum med separat verkstäder för ljud, DJ, video och screentryck, säger Alice.

– Ja, vi har nog det mesta som går att ha i en lokal, Den enda begränsningen är att vi inte har en drejskiva. Vi har inget som är stort, slamrigt eller kladdigt, ler Deniz.

Lava är, precis som Rum för barn och TioTretton, riktad mot en speciell målgrupp. Här kan alla mellan 14 och 25 vara utan att varken yngre eller äldre tar plats, och verksamheten bygger på det egna engagemanget och på kreativitet, men det måste inte vara skapande i ett hantverk.

– Vi är breda i vår definition och det måste inte handla om konst. Att bygga n egen cykel är också skapande, säger Alice.

– Och även om man inte har någon erfarenhet av att skapa ska man ändå hitta något att göra. Vi kallar det för engagemangstrappa och den yngre publiken är oftast intresserad av de enkla, snabba hantverken. Men man ska också kunna göra saker på en mer avancerad nivå, som till exempel producera musik eller spela in en podd, säger Deniz.

Tröskelsänkande 

Lava startade som ett projekt i Stockholm 1996 där ungdomar skulle utforma en kreativ plats i staden, och ända fram till 2014 var Lava en verkstad. 2014 tillkom biblioteket med litteratur anpassad för målgruppen. Efter flytten till den nya lokalen började man på många sätt om när man köpte in en del nya böcker och tittade över rubriceringen på hyllorna, och med sina cirka sjutusen böcker är det fortfarande ett litet bibliotek.

– Vår profil är skönlitteratur och skapande, och vi köper in det vi tror besökarna vill ha. Vi försöker hitta böcker inom olika konstområde, böcker som kanske inte finns på så många andra bibliotek, praktiska handledningsböcker. Men också fantasy, poesi och manga, säger Alice.

– Vi köper inte bara in ungdomsböcker, och vi har böcker på svenska och engelska och en egen avdelning för fanzines, tillägger Deniz. Men vi har också körkortsboken och andra relevanta böcker för målgruppen, och vi lånar ut både verktyg och musikinstrument.

Både Alice och Deniz menar att det är ett vinnande koncept att som på Lava komplettera ett fungerande skapanderum med ett bibliotek, att de flesta har erfarenhet av att besöka ett bibliotek, men att det kan vara främmande att gå till ett makerspace eller kulturcenter.

– De flesta kan de sociala koder som gäller på ett bibliotek, och därför är vårt bibliotek jätteviktigt för oss som en tröskelsänkande verksamhet, säger Deniz.

Ung arrangör

Programverksamheten i de nya lokalerna har inte riktigt kommit igång, men det finns en scen och ett galleri för utställningar. Man fokuserar på unga som arrangörer, och förhållningssättet är att det ska vara kultur av unga, inte för dem.

– Vi arrangerar inte åt dem och vi dömer inte innehållet. Men vi hjälper dem med att till exempel skriva en rider och göra en budget så att upplevelsen blir på riktigt. Vi ska inte vara på en fritidsgård, säger Deniz och berättar att deras erfarenhet är att de kan producera hur mycket som helst med program som inte lockar, men när unga får göra sina egna projekt når de ut och det blir automatiskt en bredd och en mångfald.

– Vi prioriterar det unga vill göra själv, konstaterar Alice. Och det finns inte så himla många möjligheter om du som ung person vill göra en utställning. Där är vi på Lava ganska ensamma om att ha de resurser som gör det möjligt.

Inga stuprör

Precis som övriga bibliotek på Kulturhuset har Lava en person som hela tiden finns vid entrén och hälsar välkommen, medan minst två kollegor rör sig runt i lokalen och hjälper till med material och med att komma igång. De som jobbar på Lava är alla specialister på sitt eget område, men kan lite om det mesta

– Man lär sig med tiden och vi delar med oss till varandra, säger Alice och avslöjar att hon själv hade betyget tre i syslöjd men nu har workshops i virkning.

– Det är väldigt tillåtande att själv våga börja testa saker och vi märker att det är bra för besökarna också. Om jag kan sitta här på arbetstid och lära mig virka, då kan de också göra det, och då händer det att de vill vara med och lära sig titta i boken jag har framför mig. Då känns inte kunskap så himla svårt.

Vad är det bästa med Lava?

– Att kunna säga att här kan du skapa och låna grejer helt på dina egna villkor utan prestationskrav. Och att det mesta är helt gratis, säger Alice.

– Lava är ett ställe där människor möts utifrån egna intressen och vi har en bred publikskara, både åldersmässigt och socioekonomiskt. Här möts människor över aktiviteter och hittar andra gemensamma nämnare än sociala grupperingar, och det blir andra typer av samtal, säger Deniz.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet