Ut ur biblioteken

LUND Att jobba uppsökande är en del av arbetet på många bibliotek. Men det finns fortfarande en del som trivs bra vid disken och under Biblioteksdagarnas avslutande dag uppmanade bland…

Biblioteksdagarna lyfter yttrandefrihet och demokrati

LUND Biblioteksdagarna är i full gång i Lund. Frågor som yttrandefrihet och bibliotekens roll för samhällets demokratiska utveckling står på dagordningen. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lyfte också den…

Framtiden är redan här

SKÖVDE Perspektiven på framtidens bibliotek var många under konferensen Bibliotopia som avslutades under onsdagen. En av talarna på plats var Peter Alsbjer. Han konstaterar i en intervju till FramsidanTV att framtiden…

MIK en mänsklig rättighet

GÖTEBORG Igår gick MIK-dagen av stapeln i Göteborg. Det var över 300 personer på plats för att få perspektiv på dagens medie- och informationskunnighet. Framsidan haffade MIK-Akademins Fredrik Holmberg för…

En dag om planer

GÖTEBORG Tidigare i veckan arrangerade Kultur i Väst en dag om planer. Det handlade om kultur- och biblioteksplaner på olika nivåer och från olika delar av landet. Enligt Kungliga bibliotekets…

Sveriges första digitala sjukhusbibliotek

BORÅS Sjukhusbiblioteket inom NU-sjukvården är Sveriges första helt digitala bibliotek. Samtidigt har man gått från att vara ett patientbibliotek till att vara att nu vara ett personalbibliotek. Skönlitteraturen har gallrats…

Intervju med Per Mattson och Mikael Petrén om digitalt samarbete

GÖTEBORG Bokmässan rullar på för fullt. En av de nyheter vi tidigare presenterade var ett samarbete mellan Stockholms och Malmö stadsbibliotek kring att utveckla digitala tjänster. Mikael Petrén, chef för…

Intresset för Sommarboken och den kravlösa läsningen växer

STOCKHOLM Sommarboken är i full gång och ska stimulera det kravlösa läsandet för barn mellan åtta och tolv år. Idag arrangerar Kulturdepartementet tillsammans med Svensk biblioteksförening ett halvdagars seminarium för…

Niclas Lindberg om Biblioteksdagarna 2014

UMEÅ Biblioteksdagarna avslutades igår. Omkring femhundra deltagare från olika delar av landet var samlade i Umeå för att ta del av en rad seminarier, workshops och studiebesök. Framsidan har rapporterat…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet