Forskare förbättrar Wikipedia

Forskare förbättrar Wikipedia

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är först i världen med att ha utvecklat ett program för att på ett organiserat sätt få forskare att medverka i Wikipedia. Nu växer intresset och i…

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se