Ledare Framsidan 2 2012

En självklar utgångspunkt För något år sedan besöket jag ett bibliotek för att diskutera utvecklingsfrågor. Det var i början på juni och fönstret i sammanträdesrummet var öppet ut mot torget….


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet