Framtidens biblioteksanvändare

BORÅS Under Mötesplats i Borås pratade Ole Petter Nyhaug från trendanalysföretaget OnLive Research i Oslo om framtidens användare och hur biblioteken ska förhålla sig till morgondagens förväntningar och behov. Att…

Om litteratur och om förändring på Mötesplats

BORÅS Den 12:e upplagan av Mötesplats i Borås pågår just nu och två av torsdagens parallellseminarium handlade om förändring och om skönlitteraturens roll på biblioteken. Båda gav exempel på projekt…

Dags att ta täten – En nationell biblioteksstrategi under luppen på Mötesplats

BORÅS Kungliga biblioteket fick under Mötesplats i Borås uppmaningen att ta på sig den gula ledartröjan och gå i täten för arbetet med att formulera en nationell biblioteksstrategi. Bibliotekssverige befinner…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet