Om noll27

 

MusBiblioteksmagasin noll27 ges ut av Västra Götalandsregionen och Förvaltningen för kulturutveckling. Noll27 ska främja biblioteksutveckling genom att ge kunskap, inspirera, problematisera samt skapa dialog och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor.
2012\11
Varje nummer kretsar kring ett specifikt tema. På vår sajt noll27.se kan du, förutom att ladda ner varje nummer som pdf, hitta unikt material som är kopplat till ett respektive tema. Vår webb är också tänkt som en kanal för det lite snabbare nyhetsflödet, som helt enkelt kan fånga upp sådant som sker mellan våra tryckta nummer.

Har du tips, tankar eller idéer är du alltid välkommen att höra av dig till redaktionen.

Tillgänglighetsredovisning

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet