Bilden av den läsande medborgaren

Bilden av den läsande medborgaren

Genom att ta ett samlat grepp om läsningens politiska historia från 1945 fram till idag, vill tre forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås och Uppsala universitet undersöka hur och varför politiken…

Litteraturens värld gör det omöjliga till en möjlighet

Litteraturens värld gör det omöjliga till en möjlighet

Jag tänker på ett författarbesök jag ordnade för en ganska stor grupp gymnasieelever, det var tre eller fyra klasser. Det var lite nervöst. De kom dråsande och några frågade om…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet