Pionjärforskning om boklån

STOCKHOLM Kulturrådet presenterade i dag en analys av bokutlåningen på svenska folkbibliotek. Det är de norska forskarna Knut Løyland och Vidar Ringstad som undersökt faktorer som påverkar utlåningen.

– Det är en del både väntade och oväntade, motsägelsefulla resultat, säger Erik Peurell, forskningsansvarig på Statens Kulturråd.

Det är en omfattande undersökning de båda forskarna gjort. Samtliga svenska folkbibliotek har redovisat utlåningsstatistik sedan 1996 och Erik Peurell anser att det är en pålitlig undersökning.

Väntade och oväntade resultat

Bland de mindre förvånande resultaten syns bland annat att lång resväg till biblioteket ger färre boklån och att generösa öppettider ger fler boklån.

Mer förvånande är däremot att kommuner med många biblioteksfilialer har mindre utlån. Erik Peurell tycker det är ett häpnadsveckande resultatet och menar att det är motsägelsefulla uppgifter som måste kompletteras för att få en heltäckande bild.

– En undersökning i England visar att när man kraftsamlar resurser på ett huvudbibliotek ökar produktiviteten på biblioteket mätt i utlån. Men det görs ju så mycket annat på bibliotek nu för tiden, säger han och hoppas på en uppföljning av resultatet.

Barnböcker

Ett annat intressant resultat är att utlåningen av barnböcker på biblioteket minskar när priset på barnböcker i bokhandeln ökar. Erik Peurell tror att det har att göra med det materiella värdet på boken som får högre status när den kostar mer.

– Om man har hög inkomst väljer man att köpa framför att låna en biblioteksbok med lägre värde.

Särskilt tydligt i undersökningen är att utlånen av barnböcker på biblioteken minskar i kommuner med många kvinnor. När en liknande undersökning gjordes i Norge visade den att där var utlån av barnböcker större i kommuner med högre andel kvinnor.

– Skillnaden är så stor att det är värt att lyfta fram och undersöka vidare med djupintervjuer, säger Erik Peurell.

Läs hela rapporten på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet