Västtrafik vill starta bibliotek á la T-banebibliotek

FOTO Thomas Harrysson

GÖTEBORG Västtrafik funderar på att placera bibliotek i anslutning till de nya resecentrer som växer fram runt om i Västra Götaland.
– Vi vill göra kollektivtrafiken attraktivare genom att föra kulturen närmare resenären, säger Margaretha Bergström, förvaltare på Västtrafik.

Margaretha Bergström poängterar att det än så länge bara handlar om idéer och att Västtrafik befinner sig i början av en diskussion med olika planlösningar.

– Vi för diskussioner med politiker och andra berörda och vi diskuterar just nu tre resecentra där vi på varje anläggning titta efter platsens förutsättningar.

Anledningen till diskussionen är att det ska byggas nytt resecentrum vid Frölunda Torg och att man där ville ha ett utökat serviceutbud. Samtidigt visar en kundundersökning att Västtrafiks resenärer vill ha bibliotek vid resecentrer.

– Vi åkte på studiebesök till Sturebiblioteket i Stockholm och blev oerhört inspirerade, berättar Margaretha. Ett bibliotek vid resecentrum på Frölunda Torg skulle fungera som ett komplement till biblioteket i Kulturhuset ett stenkast därifrån. Ett resecentrum är själva navet i kollektivtrafiken och Sturebiblioteket är ett lyckat koncept värt att ta efter.

Övriga platser Västtrafik för diskussioner om är i nya resecentrer i Älvängen och Landvetter. Även Mölndal kan bli aktuellt för en diskussion.

Margaretha kan inte säga hur långt processen har kommit, men säger att det finns en vilja och en ambition från både Västtrafiks och kommunernas håll.

– Någonstans ska processen börja och jag ser fram mot att se var det landar.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet