Världspremiär på mässan

GÖTEBORG Exakt klockan 14.00 på fredagen delades för första gången i världshistorien Malin Koldeniusstipendiet ut på Bok- och biblioteksmässan. Stipendiet är instiftat av Skolbibliotek Väst och ges till den lärare i Västra Götaland som på ett förtjänstfullt sätt verkat för användandet av skolbiblioteket på sin skola. 2010 års stipendiat heter Lovisa Skoog och arbetar på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

– Helt fantastiskt, strålar en glad Lovisa efter att ha tilldelats diplom och blommor av Malin Koldenius själv.

Källkritik och samarbete

Utdelningen skedde i Skolbibliotek Västs monter och följdes av ett kortare samtal mellan Malin Koldenius, Johanna Pettersson, ledamot Skolbibliotek Väst och Lovisa Skoog, som hoppas att stipendiet ska sporra till mer samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier.

– Jag tycker att intresset redan har ökat för att få in källsökningsprocessen i undervisning och betygsättningen, säger hon och hoppas att lärare i framtiden ska jobba med verktyg som visar hur eleven kan söka kunskap och att vidga begreppet källa.

– Det är ju bra att kunna också när man blir vuxen och lämnar skolan, konstaterar Lovisa och visar stolt upp diplomet för ännu en gratulant.

FAKTA

Motiveringen lyder: ”Lovisa Skoog har visat vad samarbete mellan lärare och bibliotekarie kan åstadkomma och tagit tankarna kring informations- och kunskapssökning ett steg vidare”.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet