Raka vägen in i böckernas värld med Daisy Direkt

GÖTEBORG Det har blivit lite enklare och lite roligare att vara talboksläsare i Västra Götaland. Tack vare Daisy Direkt kan man nu enkelt ladda ner talböcker till sin egen hemdator eller mp3-spelare – och det finns 80 000 titlar att välja bland.
– Det är en tjänst som ger stor valfrihet och självständighet till en grupp som biblioteken har haft svårt att nå, säger Heidi Carlsson-Asplund på Kultur i Väst.

Väldigt många människor i Sverige har svårigheter med att läsa. Dyslexi, koncentrationsproblem, synskador eller andra kroppsliga funktionsnedsättningar ställer till det.
– Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning kan av olika skäl inte tillgodogöra sig en vanlig nyhetsartikel i en dagstidning. Det är hemska siffror, säger Heidi Carlsson-Asplund, konsulent på Kultur i Väst.
Heidi är en av dem som arbetar med det tvååriga projektet Låna Ladda Lyssna i Västra Götaland. Syftet med projektet är att se till att biblioteken når fler med läs- och skrivsvårigheter, genom uppsökande och utåtriktat arbete. En enkät gjord av TPB, Tal- och punktskriftsbiblioteket 2007, visade att mindre än två procent av alla med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi använder bibliotek och talböcker. Detta trots att biblioteken kan erbjuda talböcker, lättlästa böcker, böcker med stor stil och olika elektroniska hjälpmedel som underlättar för den som har läs- och skrivsvårigheter.
– Det är en grupp som är svår att nå för biblioteken. Hela biblioteket består ju av ord. Läs- och skrivsvårigheter är ofta förknippat med skam, säger Heidi.

Folkbibliotek Direkt
Som en del av projektet Låna Ladda Lyssna genomförde man ett pilotprojekt på fyra bibliotek under hösten 2009, Folkbibliotek Direkt. Åttio låntagare med talbokslånekort i Falköping, Borås, Skövde och Göteborg fick möjligheten att prova att ladda ner talböcker direkt till sina egna datorer och mp3-spelare under cirka fem månader. I gruppen fanns både ovana talboksläsare och låntagare som redan använde biblioteket för att låna talböcker. Tidigare har de lånat böckerna antingen på Daisyskiva eller på minneskort. Skillnaden var att de nu inte ens behövde gå till biblioteket, utan kunde sitta hemma och botanisera i hela TPB:s 80 000 titlar stora katalog. Försöket föll väl ut och sedan ett par månader har hela länets talbokslåntagare fått tillgång till Daisy Direkt.
– Det är stort! Vi är först i landet med detta, säger Heidi Carlsson-Asplund, som är väldigt stolt över projektet.
Under oktober månad utbildades 90 bibliotekarier och biblioteksassistenter i Daisy Direkt. Det innebär att de flesta bibliotek i Västra Götaland nu har möjlighet att lära sina låntagare den enkla teknik som de behöver kunna för att själva komma igång att ladda ner.
– Det är fantastiskt kul att en så stor del av biblioteken har anammat detta. Det är bra om det är fler på samma bibliotek som kan tekniken, helst tre personer. Då är det inte lika sårbart, om någon blir sjuk eller så. Man vill undvika att en låntagare kommer till biblioteket och möts av “nej, vi har ingen som kan visa dig Daisy Direkt, för den som kan är på semester”. Det är inget bra bemötande.

Personlig kontakt
Just bemötandet från personalen har visat sig ha en extra stor betydelse för biblioteksbesökare med läs- och skrivsvårigheter, konstaterar Heidi. Utvärderingen av Folkbibliotek Direkt innehöll många kommentarer från deltagarna, just om hur de upplevt bemötandet och om hur viktigt det var att det kändes bra att komma till biblioteket.
– Många med läs- och skrivsvårigheter vågar inte be om hjälp. Därför är det viktigt för dem att veta att personalen har förståelse för deras problem. Någon sa att det är viktigt att personalen förstår att de inte är utvecklingsstörda bara för att de har svårt att läsa. En del har upplevt att de har blivit ifrågasatta på biblioteket. Men de flesta är mycket nöjda med bemötandet under projekttiden, säger Heidi.
Hälften av deltagarna hade en särskild kontaktperson på biblioteket under projekttiden, och det visade sig vara lyckat. Nästan alla som hade det uppgav att de var mycket nöjda. Träffar man alltid samma person när man besöker biblioteket så slipper man momentet att förklara sina läs- och skrivsvårigheter varje gång, för olika människor.
– Jag fick den idén när jag jobbade som socialbibliotekarie i Alingsås och var med i ett projekt för läsovana män, “Tatuerade sjömän”. Jag var den på biblioteket som de knöt an till, och det visade sig flera gånger att de inte vågade sig in när jag inte var där. Då insåg jag vikten av den personliga kontakten, säger Heidi.
Ett gott bemötande av någon med läs- och skrivsvårigheter handlar ofta om enkla grepp, som gynnar alla besökare.
– Man ska exempelvis undvika att bara peka på en skylt, utan istället följa med och visa. Eller att inte utgå från att besökaren förstår hur en bibliotekskatalog fungerar, något som kan vara svårt för vem som helst.

Mer att göra
Heidi Carlsson-Asplund är glad och nöjd över att så många nu har tillgång till Daisy Direkt. Det är ett steg i rätt riktning. Men det finns mer att göra för att bjuda in människor med läs- och skrivsvårigheter i böckernas och bibliotekets värld, och Heidi och de andra som arbetat med projektet har många idéer.
– Jag tror på mer uppsökande verksamhet, vara ute på torg, marknader och arbetsplatser. Biblioteket ska finnas där människor finns. Man skulle till exempel kunna samarbeta med föreningar. Om man besöker brukshundsklubben till exempel, där det finns ett intresse av hundböcker, och berättar om att de finns som talböcker. Och varför innehåller inte alla litteraturlistor som delas ut på olika utbildningar talböcker?

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet