Förvandlingen i Alby

I Alby i Botkyrka kommun har man valt att låta kulturen vara ett av de främsta redskapen för att utveckla förorten och bilden av Alby. Här ser man inte mångfalden som ett problem utan som en rikedom och när biblioteket skulle flytta såg man chansen att våga vara annorlunda och leva upp till kommunens ledord; Långt ifrån lagom!

På min väg genom Alby centrum tänker jag på de nyhetsrubriker förorten nyligen varit förknippad med; Dödsskjutningar och ungdomsvåld. Kontrasten känns därför stor när jag ser skyltar som visar vägen till Dans- och cirkushögskolan och till Cirkus Cirkör.

– Det är en mycket medveten satsning att lägga kulturverksamhet här och ett samspel mellan Botkyrka kommun, Dans- och cirkushögskolan och Cirkus Cirkör, säger bibliotekschef Margareta Berg, som väntar utanför biblioteket. Hon bekräftar min känsla av att Alby är som vilken förort som helst.

– Den rätt negativa massmediebilden är inte den bild invånarna känner igen sig i. Trivseln är hög här.

Politik

Biblioteket i Alby ligger i centrum och är ett av sex bibliotek i Botkyrka kommun. När Margareta kom till Botkyrka som ny bibliotekschef för sju år sedan var hennes första uppdrag att göra en biblioteksplan för Botkyrka kommun. Ett arbete hon gjorde tillsammans med politiker i kommunen vilket gav en möjlighet att formulera vad ett modernt bibliotek kan vara.

– Det fanns en bra verksamhet i grunden, men en verksamhet som inte riktigt tagit plats i samhället. Biblioteket just i Alby var präglat av ungdomsproblem och ett bibliotek som, trots att det var beläget på en skola, inte hängt med sin tid.

När skolan skulle rivas såg Margareta sin chans till förändring och hittade ganska snart en lokal i Alby centrum. Politikerna var med, arkitekt anlitades och Margareta lyckades få politikerna med på att omgestalta och utveckla biblioteket som en del av kommunens satsning på Alby.

– Det var bara att hoppa och köra, skrattar Margareta. Men pengarna får jag kämpa för varje år.

Margareta Berg är stolt över biblioteket i Alby och tror det fanns ett värde i att hela förändringsprocessen gick fort. – Det var ett djärvt projekt från början till slut och det har lyckats över förväntan. FOTO: Helén Andersson

Profilering

I biblioteksplanen hade diskussionerna med politikerna lett fram till att biblioteken i Botkyrka skulle profileras och präglas av sitt närområde.

– Vi ville skapa en helhet där de olika biblioteken står för litet olika inriktningar men tillsammans blir utbudet för medborgarna mycket rikare, förklarar Margareta. När beslutet var fattat att Alby bibliotek skulle flytta, valde man därför att se uppdraget som att skapa ett helt nytt bibliotek, inte en flytt av det gamla.

Botkyrka kommun i sin helhet är en av Sveriges yngsta och mest internationella kommun med en medelålder på 36 år. Många av de yngre är bosatta i Alby och därför var det naturligt att låta det nya biblioteket här få inriktning mot unga medier och ung kultur.

– Utbudet ser olika ut i de olika biblioteken och i Alby utgår vi från ungdomars önskemål och förutsättningar men utan att biblioteket får bli en fritidsgård. Det är viktigt att biblioteket står fritt med sin integritet och sina egna unika möjligheter.

Ett nytt slags bibliotek

Ett av Margaretas kriterium i val av arkitekt var att det skulle vara någon som aldrig tidigare gjort något bibliotek. Nu gällde att tänka nytt och vara långt ifrån lagom.

– Vi ville skapa ett bibliotek som skulle sticka ut. Det skulle synas, märkas och vara annorlunda. Vi genomförde fokusgrupper med Albybor och ville skapa ett bibliotek som de skulle kunna vara stolta över.

Arkitekten som skulle förvandla den tomma lokalen till ett bibliotek fick i uppdrag att skapa en attraktiv mötesplats med ett ungt uttryck och med möjligheter till många olika slags verksamheter.

– Jag tror att vi är det enda biblioteket i Sverige som inte har en enda rak hylla, skrattar Margareta och visar runt bland de cirkelformade, grönmålade hyllorna som fick specialbeställas till biblioteket.

Hela processen från idé till inflyttning gick på bara ett år och i april 2008 slog det nya biblioteket i Alby upp portarna. Under året gjordes en del djärva förändringar. Bland annat slopades hela SAB-systemet och all litteratur och andra medier ordnades i stora ämnesområden och skönlitterära genrer. Dessutom behövde det nya biblioteket ett helt annat bestånd än det gamla.

– Vi valde att inte se det som att gallra utan att som att plocka ut ett nytt bestånd ur det gamla och dessutom göra en hel del nya inköp, berättar Margareta som nöjd konstaterar att trots ett minskat mediebestånd har utlåningen ökat rejält.

– Nu hittar besökarna på biblioteket och får nya impulser, konstaterar hon.

Skyltfönster

Arbetet med biblioteksplanen ledde också fram till beslutet att biblioteken i Botkyrka skulle utveckla samarbetet med Botkyrkas många kreativa aktörer i närområdena. Biblioteket skulle inte få vara en isolerad plats, utan en mötesplats och ett lokalt kulturcentrum.

– Våra bibliotek ska vara skyltfönster för hela det kreativa förenings- och kulturliv som finns här, säger Margareta och berättar att Alby bibliotek är öppet för en mer deltagande kultur där besökaren till exempel bidrar genom att delta i ett aktivt och levande demotek och där man genomfört experimentella kultursatsningar som att låna ut en dansföreställning. Biblioteket har också ett lyckat samarbete med Kulturskolan.

– Ofta är det unga människor det handlar om och det går hem här i Alby, konstaterar hon och hoppas att de ska kunna fylla biblioteksrummet med än mer samarbete av olika slag.

Margareta säger blygsamt att mycket av det de gör i Botkyrka är prövat förut, men att de här vågar driva idéerna lite längre och verkligen utgå från brukarna.

– Det finns mycket man säger på biblioteken men inte alltid gör. Här försöker vi göra det vi säger, ler Margareta Berg stolt.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet