Kumba vill göra barn delaktiga på riktigt

Ett kulturrum för barn är platsen för det nya forskningsprojektet Kumba i Borås. Med 900 000 kronor i bagaget hoppas forskarna kunna hitta bra metoder för barns delaktighet i kulturskapande.

Ett kulturrum för barn är platsen för det nya forskningsprojektet Kumba i Borås. Med 900 000 kronor i bagaget hoppas forskarna kunna hitta bra metoder för barns delaktighet i kulturskapande.

Forskarna Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin på BHS i Borås samt Barbro Johansson, på Centrum för Konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan i Göteborg, har fått 900 000 kronor från Svea Bredals Fond för att genomföra ett forskningsprojekt om barns delaktighet i kulturen. Projektet kallas Kumba, som står för Kultur med Barn.

Målet med Kumba är att ta fram metoder som skapar möjligheter för barn att vara delaktiga i att utforma kulturverksamhet.

– Det talas mycket om vikten av barns delaktighet i kulturen i styrdokument, men i praktiken saknar vi metoder för hur vi kan göra barn delaktiga. Barn inbjuds ofta till att delta i referensgrupper som kanske inte alltid påverkar verksamheten så mycket. Man kan kalla det deltagande på en ikon-nivå. Vi vill utveckla metoder som ger fortsättningar för att barnen kan vara delaktiga på riktigt, säger Frances Hultgren.

Hon och hennes två medforskare kommer att följa utvecklingen av verksamhet i ett kulturrum för barn i de lokaler där Borås stadsbibliotek huserar under ombyggnaden av Kulturhuset i Borås. Verksamheten, som riktar sig till barn upp till elva år, ska utvecklas i samverkan mellan bibliotek, musei- och konstpedagoger, anhöriga samt barnen själva. När sedan stadsbiblioteket flyttar in i sina renoverade lokaler, är tanken att även där att bygga upp ett särskilt kulturrum för barn, och då hoppas man ha med sig erfarenheter från det tillfälliga rummet.

Frances Hultgren och hennes kollegor räknar med att kunna driva projektet i cirka tre år med hjälp av de 900 000 kronor man har fått.

– Det ska bli jättekul, och vi hoppas att projektet innebär en kick för personalen också, säger hon.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet