Om att bli bibliotekarie

Årets andra Forskning & Fika på Kultur i Väst besöktes av forskare Jenny Lindberg från BHS som pratade om informationssökning som en del av bibliotekariens nya yrkesidentitet.

Ett 15-tal intresserade hade på onsdagseftermiddagen sökt sig till Kultur i Väst för en stunds inspiration, kaffe och kaka. Inspirationen stod Jenny Linberg för när hon presenterade sin forskning där hon har undersökt blivande och nyanställda högskolebibliotekariers uppfattningar, erfarenheter och förväntningar kring den egna, yrkesrelaterade informationssökningen och den roll detta spelar i formandet av deras yrkesidentitet.

Avstamp

I sin forskning har Jenny sett bibliotekariens pedagogiska roll som ett viktigt avstamp där den ständige diskussionen om en delvis ny yrkesidentitet har handlat om bibliotekarien ska hjälpa eller agera pedagog när biblioteksbesökaren söker information.

I hennes forskning ligger dock fokus inte här, utan på hur bibliotekarien själv ser på och bedriver informationssökning för att underhålla och fördjupa sina professionella kunskaper. Hur blivande bibliotekarier förbereds på dessa frågor och hur förutsättningarna för egen informationssökning och fortsatt lärande ser ut på arbetsplatserna.

-Vi vet väldigt lite om bibliotekariens egen informationssökning, så jag hoppas att min studie kan bidra, säger Jenny.

FAKTA

Mer forskning & Fika blir det till hösten så håll utkik efter tema och datum i Kultur i Västs kalendarium.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet