Hederspris till Fisksätra bibliotek

HALLUNDA Historiens första hederspris till Årets mångspråkiga bibliotek delades på fredagen ut till Fisksätra bibliotek. Prisutdelningen avslutade en fullspäckad seminariedag under Botkyrka internationella bokmässa på Hallunda Folkets Hus.

Fem glada och stolta representanter från Fisksätra bibliotek fanns på plats för att ta emot blommor, diplom och applåder.

– Vi är väldigt glada och vi kommer att fira på något sätt förhoppningsvis redan på måndag, sa enhetschef Barbro Bolonassos efter utdelningen och tillade att hon är stolt över att ha lärt sig mycket av Botkyrka.

– Fisksätra är ett föredöme och en inspiration för andra, kontrade Ika Jorum, prisutdelare, representant för juryn och enhetschef på Hallunda bibliotek.

Mellan seminarier och föreläsningar fanns det gott om bokbord i foajen att botanisera bland

Internationell bokmässa

Grattis Fisksätra och grattis Hallunda bibliotek för en lysande bokmässa. Årets mässa är den första av förhoppningsvis flera och jag ser redan fram mot nästa som planeras till år 2013. När jag tidigare i år intervjuade Petra Öster som är projektledare för bokmässan, berättade hon att de inte ville göra bokmässan för svår och att det tidigt funnits ett otroligt stort intresse. Av den fullsatta salongen framgick tydligt att intresset hållt i sig, och av alla positiva kommentarer under dagen har projektgruppen garanterat också hamnat på rätt nivå.

Botkytka internationella bokmässa pågår i tre dagar där den inledande och den avslutande är öppna för allmänheten med bland annat många spännande författaremöten. Dagens konferens, med tema mångspråk, riktade sig till fackfolk i skolor, på bibliotek, förlag och i bokbransch. Konferencier under dagen var kulturskribenten och radioprogramledaren Johanna Koljonen som  inledde med att berättade om egna erfarenheter av att vara tvåspråkig och uppvuxen i en språkminoritet.

Den första talaren Johanna presenterade för dagen var Doris Dalin som berättade om ett annat slags språk, fattigdomens språk.

– Därför är den här konferensen viktig menar hon och poängterar hur viktigt det är för varje individ att bli sedd och respekterad.

Under dagen förde Johanna Koljonen samtal med två unga män, först författaren Jonas Hassen Khemiri och senare med poeten

Publiken fällde en och annan tår när Daniel Boyacioglu läste ur sin senaste bok

Daniel Boyacioglu. Båda samtalen handlade om språkets betydelse och bjöd på såväl uppläsningar, avslöjanden och många skratt. Jonas Hassen Khemiri berättade bland annat om sin uppväxt med en tunisisk pappa och en svensk mamma, om sina språk franska, arabiska och svenska och om pappans hemmakonstruerade ord. Daniel Boyacioglu förklarade att han är kär i enstaka ord och inte i språk och att han upplever det provocerande varje gång det hittas på ord som inte behövs.

Seminarier

Seminariedeltagarna kunde under dagen välja mellan tio djupseminatrier om allt från läslust, språk och identitet till mångkultur och mångspråk på bibliotek. Bland annat samtalade Larry Lempert, chef för Internationella biblioteket, IB, med Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Deras gemensamma råd är att biblioteken ska ta reda på vilka språk som talas i kommunen och anpassa biblioteket efter det.

– Det skulle behövas mer lokala samhällsanalyser, konstaterar Joacim Hansson. Biblioteken ska erbjuda service men bryr sig ofta inte om vilka som kommer. Biblioteken är anpassade för en svensk medelklassanvändare och de flesta bibliotekarierna tillhör samma medelklass.

– Ta tillvara på den språkkompetens som kan finnas i er kommun, tipsar Larry Lempert och påminner samtidigt om den hjälp som finns på Internationella Bibliotekets webbsida.

FAKTA

Ett nytt bibliotekspris instiftas i samband med Botkyrka Internationella Bokmässa. Priset är ett hederspris som delas ut till det bibliotek i Sverige som på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sitt arbete med mångspråkig biblioteksverksamhet i nya riktningar. Priset är instiftat av Botkyrka Internationella Bokmässa och Internationella biblioteket med stöd av Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening.

I juryn ingår representanter från Bibliotek Botkyrka, Internationella biblioteket, Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening.

Kriterierna för nominering är att biblioteket

-har insett behovet av att tillgängliggöra mångspråkig litteratur och att skapa mångspråkiga mötesplatser

-arbetar med aktiv marknadsföring riktat till det mångspråkiga Sverige

– har aktiviteter i sin programverksamhet riktade till målgruppen.

Grattis Fisksätra bibliotek. På bilden öbverst på sidan syns från vänster Jadranka Jesic, Barbro Bolonassos, Pia Ericson, Andrea berge och abdirazar Mohamaud

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet