Dags att ta täten – En nationell biblioteksstrategi under luppen på Mötesplats

BORÅS Kungliga biblioteket fick under Mötesplats i Borås uppmaningen att ta på sig den gula ledartröjan och gå i täten för arbetet med att formulera en nationell biblioteksstrategi. Bibliotekssverige befinner sig i en tid av både stora utmaningar och möjligheter.

Under två dagar har företrädare från olika delar av landet samlats i Borås för att skapa ett möte mellan professionen och praktiken. Den röda tråden i år har varit att diskutera läget i Bibliotekssverige.

Gunilla Herdenberg, chef för Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samverkan, inledde med att berätta om det nationella uppdraget.

– Det är ett stort krävande och intressant uppdrag. Det allra viktigaste i samband med uppdraget är att politikerna har fått upp ögonen för bibliotek och att de ser att biblioteken kan ha en viktig roll i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle, sade hon.

Från KB understryker man vikten av dialog. Under förra året genomförde KB olika dialogmöten runtom i landet och har skapat en nationell inflytandestruktur. Nästa steg är nu att samla engagerade människor från hela Bibliotekssverige i ett antal expertgrupper. Det handlar om allt ifrån Libris, metadata, digitalisering till kompetensutveckling och informationsförsörjning. Två områden som i dagsläget inte har någon specifik expertgrupp är barn och unga samt mångfald. Här menade dock Gunilla Herdenberg att detta är perspektiv som ska genomsyra samtliga arbetsområde.

Plantera en ledare

Dagens bibliotekslandskap är en samling träd med rötterna i samma källa, att skapa goda förutsättningar för biblioteksutveckling. Men att plantera ett träd i mitten av källan ligger i dagsläget inte riktigt i geografin. KB driver sitt arbete, som mycket handlar om att bygga upp en infrastruktur och Kulturrådet fördelar sina resurser för läsfrämjande insatser. Samtidigt har den så kallade samverkansmodellen flyttat ut delar av kulturpolitiken till regional nivå. Bibliotek vävs nu i olika grad in i regionernas arbeten med kulturplanerna i allmänhet och de regionala biblioteksplanerna i synnerhet. Kerstin Olsson, ordförande i föreningen Sveriges länsbibliotekarier visade under ett anförande också att det sammantaget satsas väldigt mycket resurser på bibliotek. Hon ser att det finns mycket dialog mellan olika nivåer i landskapet, men efterlyser en samlad strategi.

– Det satsas mycket på bibliotek. En nationell strategi skulle göra att vi satsar på rätt saker. Det kan göra en enorm skillnad, sade hon.

Hon tog i sammanhanget det nationella nätverket Digidel som ett exempel på en satsning som visar att man genom gemensamma krafter kan få väldigt stort genomslag.

Bild på Niclas Lindberg

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg talade under Mötesplats i Borås om vikten av en nationell biblioteksstrategi. Han har stor tilltro till Kungliga bibliotekets uppdrag. Men samtidigt önskar Niclas Lindberg bättre samordning mellan bibliotekslandskapets olika aktörer. FOT: Fredrik Swedemyr

Mångfaldens möjligheter

Gunilla Herdenberg uttryckte också att det hade varit bra om arbetet kring en nationell biblioteksstrategi vore inbakat i uppdraget. Samtidigt är uppdraget brett formulerat, vilket öppnar för möjligheten att börja jobba med det inom exempelvis ramen för den nationella inflytandestrukturen. KB fick också en konkret uppmaning från Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg att gå i täten för en nationell biblioteksstrategi.

– Jag önskar mig ett starkare och stöddigare KB, som tar på sig ledartröjan. Det blir en utmaning och innebär att de får sätta ner foten och kanske till och med trampa på en och annan öm tå. Men vi kan inte sitta och diskutera hela tiden. Till slut måste någon bestämma och ta oss framåt. Har KB inte en nationell strategi i uppdraget. Tolka brett då, sade Niclas Lindberg och höjde samtidigt ett varningens finger.

– Det finns de som talar om en strategi som ett hot. Det ska inte vara ett hinder. Men jag förstår farhågorna om man tror det är minsta gemensamma nämnaren för alla bibliotekstyper. En bärande strategi måste ta vara på differentieringen. Folkbibliotek ska inte bli universitetsbibliotek och myndighetsbibliotek ska inte bli något annat. Det tror jag är viktigt. Biblioteken ska få växa i sina särarter och en strategi ska visa hur de kan haka i varandra. Kan man ordna det, ser jag en nationell biblioteksstrategi som en möjlighet, sade Niclas Lindberg.

LÄS MER

Niclas Lindberg har skrivit ett debattinlägg på Newsmill om sina tankar kring en nationell biblioteksstrategi. Läs inlägget här

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet