Jakten på pengar fortsätter – KB söker gränslöst samarbete

STOCKHOLM För drygt tre veckor sedan arrangerade Kungliga biblioteket en dag för potentiella bidragsgivare. Det var en invit till både företag och privatpersoner att sponsra ett antal konkreta projekt. Satsningen har ännu inte gett något tillskott i kassan. Men på KB summerar man ändå dagen som lyckad.

– Detta var lite av en testballong. Vi gjorde en snabb utvärdering och känner oss ganska nöjda. Vi ser att vi har ett gott varumärke, som står för tillgång till allt vårt material. Vi har också försökt hitta gemensamma nämnare, säger Sara Bengtzon, kommunikationschef på Kungliga biblioteket, KB.

Sedan en tid tillbaka har hon drivit frågan kring extern finansiering, genom så kallad fundrasing och sponsring. Det handlar övergripande om att söka olika samarbetsformer för att utveckla och stärka KBs roll som nationalbibliotek.

– Vi jobbar med omvärldsbevakning och har orienterat oss i hur andra bibliotek i Europa jobbar. Bland annat i Storbritannien har man ofta den här typen samarbeten över gränserna. Vi tror på samverkan och vill gå i täten för det här och göra något bra av det, fortsätter Sara Bengtzon.

Hon betonar samtidigt att den interna förankringen är viktig och att en stor del av arbetet går ut på att skapa trovärdighet i de egna leden.

– En sådan här process kan ta tid. Vi har en bra grund för arbetet och vill skapa vår egen modell, säger Sara Bengtzon.

Den så kallade givarkonferensen gick av stapeln den 14 september. KB hade bjudit in 70 representanter från olika fonder, företag och privatpersoner. Av dessa dök 15 personer upp och fick bland annat lyssna till några presentationer och mer informellt samtala kring ett antal idéer. Konkret handlade det om 10 olika projekt som KB på det här viset söker finansiering för. Allt ifrån en professur i bokhistoria, en forskningskonferens om Astrid Lindgren, till digitalisering av gamla nyheter. Men ännu har inte någon nappat på KBs invit.

LÄS MER

KBs webb. Här finns mer info om fundraising och de olika projekten. Sidan hittar du här

Läs också hur man jobbar med sponsring och samarbete på biblioteket i Manchester. Artikeln hittar du här

– Vi vet inget ännu. Det har så här långt i varje fall inte trillat in någon check. Men jag tror på samverkan och att vi på sikt kan inspirera till den här typen av relationer, säger Sara Bengtzon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet