En dag om delaktighet, läsning och skönlitteratur

TYLÖSAND Halmstadskonferensens sista dag ägnades till stor del åt litteratur och läsning. Men för den morgonpigga inleddes dagen tidigt med ett World Café där frågeställningar som fångats upp under konferensen diskuterades.

Under ledning av Pernilla Luttropp förflyttade sig deltagarna efter givna regler mellan de ballongmärkta borden och trots den tidiga timmen var diskussionerna både högljudda och engagerade.

Litterärt morgonfika

Litterärt morgonfika

Efter morgonfika var alla samlade igen och Anne Wiklund, nationell samordnare för läns- och regionbiblioteken i Digidel2013, tillsammans med Christer Bergqvist, regionbibliotekarie regionförbundet Kalmar, berättade om Digidelkampanjen. I en enkel sketch spelade de upp alla de argument man kan misstänka de hört i sitt kampanjarbete till varför ett studieförbund eller ett bibliotek inte skulle vilja delta i kampanjen.

– Alla repliker är förstås tagna i luften, ler Anne menande, och faktum är att det har vänt och vi upplever just nu en ketchupeffekt i kampanjen. Alla vill vara med, till och med SKL. Och cirka 130 000 människor deltar just nu i olika utbildningar, både i Studieförbund och på bibliotek. Och egentligen är ju detta något som redan ingår i de politiska uppdragen för biblioteken där ju också många i målgruppen finns.

– Studieförbunden har till och men enats om ett gemensamt studiematerial, det måste vara unikt i historien, ler Christer och tillägger: Det kanske är att svära i kyrkan, men det här är lika viktigt som sagostunderna på biblioteken och det ska vara gratis att lära sig något som samhället kräver att vi ska kunna.

Litteraturutredning och e-böcker

Annina Rabe, Isak Reichel och Tomas Lidman

Annina Rabe, Isak Reichel och Tomas Lidman

På grund av ett missförstånd hade Tomas Lidman, Annina Rabe och Isak Reichel från Litteraturutredningen bara 30 minuter till sitt förfogande. Så det blev en genomgång i högt tempo där utredningens ordförande Tomas Lidman inledde med en kort historik och där Isak Reichel, en av tre i utredningens sekretariat, redogjorde för en del av den statistik utredningen kommit fram till i sin undersökning.

– Det är ingen dramatisk utveckling, inledde han, men värt att notera är att det är en klar minskning bland unga människors läsning och när det gäller läsning av skönlitteratur per vecka ligger unga män långt under alla andra. När det gäller läsfärdighet syns också en ökande skillnad mellan könen redan i årskurserna tre och fyra.

– Skillnaderna beror på var man bor, på socioekonomi och på vilken skola man går, tillägger Tomas. Det är kontroversiellt, men det fria skolvalet har gjort att vissa områden utarmas och lärare verkar hellre i områden med studiemotiverade elever. Här har vi ett problem. Frågan är hur vi löser det.

– Regeringen är vår uppdragsgivare och här får de bita i det sura äpplet, säger Annina. Det kan inte vara helt bekvämt att vi kommer fram till att skolpolitiken misslyckats.

– Skolbiblioteken kommer att bli en viktig och central del i våra förslag, tillägger Tomas och skyndar vidare till att prata om e-bokens status.

– Det här med 20 spänn funkar inte för varken er eller för förlagen, konstater han. Det är en förhandlingsfråga och vi måste hitta en lösning, en modell som fungerar och där biblioteken tillsammans blir en gemensam förhandlingspart.

Den långa svansen och Snöänglar

Den långa svansen är ett begrepp inom matematiken och sannighetslära och begreppet myntades av Chris Anderson i en artikel i tidsskriften Wired. Den långa svansen innebär att marknaden för produkter som tidigare sålts väldigt dåligt, ökar på internet. Om detta berättade Karin Runevad, chef för avdelningen LÄSA, Stadsbiblioteket i Stockholm. Hon berättade också att Långa svansen är namnet på ett tvåårigt projekt där man genom att lyfta äldre litteratur ville öka utlånen på biblioteket. Projektet innebar att man hittade metoder och arbetssätt och arbetade halvårsvis med olika tema.

– Vi började med tema 30-talet och just nu arbetar vi med temat Hemmet. Långa svansen var ett lyckat projekt och allt vi gjorde under projektet gör vi fortfarande, berättar Karin.

Anna-Karin Palm

Anna-Karin Palm

Sist ut Halmstadkonferensen 2012 var författaren Anna-Karin Palm. Lyssnandet i salen var total när hon växelvis läste ur sin senaste roman Snöängel och växelvis berättade om hur det är att leva i ett land utan att kunna språket, om skillnaden på att vara författare i Frankrike och i Sverige och om försvunna bokbutiker. Sakta, på ett raffinerat sätt, övergick hennes litterära föreläsning smygande till ett brandtal som så småningom gav henne konferensens längsta applåd.

– I Snöängel har jag försökt kombinera saga med en realism som utspelar sig i mitten av 1980-talet i Stockholm. Det var där någonstans som folkhemstanken byttes mot framgångstanken. Det var där någonstans som man började hitta samma böcker överallt, böcker som köptes av sockerstinna läsare.

– Att läsa är ett grundläggande behov så våga prata om kvalitet, avslutar hon.

 

Maria Ehrenberg, Regionbibliotekarie i Halland är en av årets konferensvärdar.

Maria Ehrenberg, Regionbibliotekarie i Halland är en av årets konferensvärdar.– Jagär jättenöjd, säger hon leende efter att ha avslutat årets konferens.

 

 

FAKTA

Nästa år kommer Halmstadkonferensen att vara i Bergen, Norge. Exakt datum är inte bestämt.

 

Läs mer om projektet Långa svansen och om Litteraturutredningen på www.framsidan.net.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet