Ny resurs för kultur och hälsa

GÖTEBORG Sedan januari 2012 har Kajsa Paulsson rollen som producent kultur och hälsa på Kultur i Väst. För Kajsas del innebär det framförallt att lyfta kulturens betydelse för äldre i Västra Götalandsregionen.
– Kultur i Väst lägger extra kraft på att ta fram ett brett musikutbud av hög kvalitet till den äldre publiken, säger Kajsa. Och det handlar både om att få uppleva musik och om att vara med och skapa själv.

Att jobba med målgruppen äldre är inget nytt för Kajsa. Hon har jobbat med äldre och kultur sedan 2006 och hennes drivkraft har varit att oavsett ålder ska man ha tillgång till professionell kultur i regionen. Och hon värnar särskilt de äldre som inte själv kan ta sig till konsertsalar och teatersalonger.

– Min roll på regional nivå handlar mycket om att inspirera, föreslå idéer och finnas som bollplank för såväl artister som för olika äldreboenden i kommunerna. Jag vill synliggöra äldre som deltagare i kulturlivet, konstaterar hon.

Danskapell och större medvetenhet

De äldre blir yngre och många följer med på musikområdets hitlistor och TV-program som Idol och The Voice. Trubaduren med Taubevisorna är inte längre lika självklara i dagrummet på äldreboendet.

– Fast det är klart, säger Kajsa, att det är något alldeles speciellt när en person med afasi sjunger med i en Alice Tegnér-text eller tar några danssteg till tonerna av Bill Haleys Rock around the clock. Så jag försöker erbjuda ett varierat utbud som stimulerar allas olika behov.

Under året kommer just dansen att stå i fokus när en danstrio med gammal god dansmusik spelar upp till dans på regionens träffpunkter och äldreboenden. Repertoaren består av musik från 1940-talet fram till 1980-talet och tanken är att musiken också ska spelas in på en cd som ska inspirera till fler danstillfällen.

– Det kommer att följa med en dans-ledare som ska hjälpa personalen att få igång dansen och inspirera till fortsatta dansdagar, säger Kajsa som tycker att det skett en förändring i synen på kultur ute för äldre.

– Det har blivit en annan medvetenhet om kulturens betydelse för äldre säger hon och berättar om hur en turnerande jazzgrupp kunde arrangera sin spelning på äldreboendet på kvällen för att få rätt jazzklubbkänsla.

– Det handlar om att ändra på rutiner och det är inte alltid så lätt i en verklighet med begränsad personalstyrka.

Husmus och samarbete

Synen på kulturverksamhet för äldre skiljer sig åt mellan kommunerna i Västra Götalandsregionen och i en del kommuner är det till och med vattentäta skott mellan kulturverksamhet och äldreomsorg menar Kajsa.

– I en del kommuner känner de inte ens varandra. Vi försöker involvera så mycket av kommunens verksamhet det bara går för att överbrygga glappet mellan kommunal kulturverksamhet och äldreomsorg, säger hon och berättar om ett lyckat samarbete där samma artist bokades till en konsert på äldreboendet på dagen och till en offentlig konsert i kommunens konsertlokal på kvällen.

– Här blev de äldre dessutom synliga som deltagare i kulturlivet, säger Kajsa nöjd.

För att ytterligare stimulera till ökat samarbete inom kommunerna planeras ett projekt med namnet Husmusen lanserats under vintern. En anställd musiker ställs under en tid till kommunens förfogande för att inspirera och komma med idéer.

– Det kan vara allt från att arrangera musikverkstäder eller vara musikalisk inspiratör på äldreboendet till att ordna repetitionslokal för en pensionärskör. Det är ett spännande projekt och vi får se vad som händer, säger Kajsa som hoppas mycket på Husmusen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet