Om jag hade ett bibliotek

Nybryggt kaffe och bulle i miljö med böcker, ljudfiler, mötesarenor och bildning ramar in mitt bibliotek.

I Nya testamentet och Johannes första ord kan vi läsa ”I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud”. Det är maximalt förkunnande och säger allt om vilket symboliskt värde och kraft ordet har. Men vad hade den kristna traditionen, västerlandets idétradition och möjligheten att sprida budskapet varit om det inte hade kunnat skrivas ner och samlas ihop i skrifter och böcker?

Vad hade fornnordisk mytologi varit utan Snorre Sturlasson? Hur mycket hade vi vetat om Freja, Oden och Tor? En sak är jag säker på; Kungälvs bibliotek hade aldrig hetat Mimers hus om inte fornnordisk asatro hade skrivits ner i texter av Snorre.

I Västra Götalandsregionen har vi ordet, språket och litteraturen som de övergripande målen för den regionala bibliotekspolitiken. Ord är både makt, möjligheter och bryggor mellan människor och grupper. Med hjälp av ordet kan vi välja att vara kärleksfulla, skapande eller hotfulla. Med ordet kan vi lättare göra oss förstådda, bli sedda och förstå andra.

Om jag hade haft ett bibliotek skulle jag lockat med; ”Hos oss hittar du ordet du söker. Det står på hylla tretton, våning två”. Hylla tretton är böcker om USA (presidentval i november). Alternativt kan det vara om växter och odling (det är vår i Sverige).

Jag vill också att de som besöker biblioteket ska kunna känna lukten av bulle, kaffe och cappucino. Det är inbjudande och gör att besökarna får en än positivare bild. Tror också att gymnasieelever och vuxenstudenter i högre utsträckning väljer biblioteket om de kan dricka en kopp kaffe eller te. Den som tror att de kommer ändå till biblioteken kan fundera på varför så många studenter i dag väljer att sitta på kaffehus och caféer med högar av studielitteratur.

De lokala organisationerna som arbetar med folkbildning skulle få en egen nyckel. SV, ABF, Medborgarskolan har massor av kulturarrangemang, studiecirklar och kurser. De skulle säkert (ibland) vilja sitta i en miljö som ramas in av litteratur, faktaböcker och kultur. Om biblioteket har stängt kan släktforskningsföreningen själva släcka när de är klara. På det sättet öppnas biblioteket upp och blir en naturligare mötesplats!

Mitt bibliotek skulle integrera den digitala tekniken som en del av verksamheten. Om mobiltelefoner kan erbjuda läxläsning ska också ett bibliotek kunna göra det. Läxläsning online med en vuxen på plats för de som vill fördjupa sig eller få stöd med sitt skolarbete. I huset skulle också låntagare kunna streama filmer, dokumentärer och novellfilmer direkt hem. Givetvis ska det finnas en biblioteks-app för telefonen eller läsplattan där låntagaren kan kolla om boken eller ljudfilen finns hemma eller om den behöver reserveras.

Jag skulle kunna skriva mer om hur mitt bibliotek skulle arbetat med generationsfrågan där digitala medier kan vara ett verktyg eller hur biblioteken skulle kunna stötta invandrare att läsa mer svenska eller blogga om sina upplevelser om svenskar och Sverige.

Många av de här förslagen handlar om att öppna upp, bjuda in och tillgängliggöra ordet, språket och litteraturen. I dag finns det så många alternativ för barn och vuxna att välja mellan att biblioteken ständigt måste hitta nya sätt och former för att locka.

Samtidigt vet jag också hur hängivna och engagerade många bibliotekarier är. De arbetar engagerat för att hjälpa de som kommer till bibblan, driver projekt som uppsökande verksamhet och bjuder in till nya aktiviteter (som i Ulricehamn där de har anordnat Lunch Beat).

Det sägs att människans äldsta språk är våld. Grekernas ord för ordet är logos. Där de gamla filosoferna använde ordet – logos – för att beskriva förnuft, mänskligt resonemang och vishet.

Text: Alex Bergström

 

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet