Möjligheternas ö – på Tjörn skapar man engagemang och hittar platsens själ

TJÖRN På Tjörn blir kulturella värden synliga. Sedan ett par år tillbaka jobbar man med cultural planning inom olika kommunala verksamheter. Det är ett arbete som inte bara synliggör öns alla sevärdheter. Det skapar även delaktighet och gör medborgarna till ambassadörer för kommunen. Här kan också biblioteket ha en betydande roll.

– Tjörn är en attraktiv plats och man satsar på de värden som finns. Vi kände tidigt att detta är en lagom ö. Det passade bra geografiskt och det fanns områden som vi kunde utveckla för bland annat turismen, säger Maria Bäckersten, kultursekreterare på Tjörn och som varit projektledare för cultural planning-arbetet.

Bild på Nordiska Akvarellmuseet

Besöksmål. På Tjörn började man tidigt att jobba med cultural planning som metod för samhällsutveckling. I dag är man också en del av nätverket cultural planning laboratory, där man delar erfarenheter och goda exempel mellan olika kommuner och andra aktörer. Turistnäringen är en del av samhällsutvecklingen. Nordiska Akvarellmuseet är en av många platser som lockar turister till ön och som de boende också känner en stolthet för. FOTO: Maria Johannessen

Lyfta fram värden

Tjörn var tidigt ute att jobba med cultural planning. Arbetet startade 2009 och har sedan dess blivit en allt större del av den kommunala planeringen. Metoden som sådan bygger på att skapa ett aktivt deltagande genom exempelvis workshops med olika aktörer och medborgare. Det handlar om att lyfta fram just de värden som finns. Det kan vara alltifrån etablerade tillgångar som Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn till att synliggöra värdet av en gammal gård. Genom att samla in uppgifter om vilka resurser eller värden som finns och hur folk tänker kring sin ort, växer det fram en kartbild som på något sätt fångar platsens själ.

– Det är viktigt att lägga tid på att förbereda arbetet innan. Men sedan är det rena vinster som faller ut. Det skapar förtroende hos medborgarna och man samarbetar med varandra. I kartläggningen möter man föreningar, näringslivet och en massa kunniga människor som kanske kan allt om möbeltapetsering eller något annat. Det här arbetet öppnar upp så många möjligheter och inspirerar till att göra nya saker med alla materiella och immateriella resurser man hittar, säger Maria Bäckersten.

Tagit kulturen till sina hjärtan

Startpunkten var att arbeta med cultural planning i samband med översiktsplanen. Arbetet har i dagsläget en bred förankring i kommunen och involverar flera förvaltningar. Bland annat har kultur- och fritidsförvaltningen anammat bitar av metoden i arbetet med att ta fram en handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism.

– Vi har tidigare tagit fram en strategi och i samband med handlingsplanen träffade vi aktörer i olika workshops där vi utgick från strategin och pratade kring vad den innebär och vad olika aktörer behöver av kommunen. Det finns så mycket kreativitet på Tjörn och en entreprenörsanda. När vi har ställt frågan vad man är mest stolt över är det naturen och närheten till havet. Men man lyfter även fram kulturen. Tjörnborna har tagit kulturen till sina hjärtan, berättar Lena Karlstedt, avdelningschef för turism, friluftsliv och Sundsby på kultur- och fritidsförvaltningen.

Skola ambassadörer

Biblioteket kommer att involveras mer i arbetet kring cultural planning och utvecklingen av turistnäringen. Den 1 oktober invigdes det nya kundcentrat i kommunhuset på Tjörn. Där ingår biblioteket, turistbyrån och medborgarkontoret. Sedan invigningen märker man också en tillströmning av turister på biblioteket.

– Tidigare var det mycket sommargäster. Vi kan se att det är fler turister som hittar in till biblioteket nu och vi håller öppet sju dagar i veckan, säger bibliotekschef Ann Marberg.

Det finns områden i arbetet med cultural planning som har starka kopplingar till bibliotekets funktion som mötesplats och nav för information. I slutet av sommaren eller tidigt på hösten planerar biblioteket att ha en utställning med olika workshops om kommunens nya översiktsplan. Bland annat kommer elever från årskurs 5, som deltog i arbetet med att ta fram översiktsplanen, att bjudas in till biblioteket. Men det handlar inte enbart om att utnyttja det fysiska rummet som utställningsplats. I planen för natur- och kulturturism lyfter man vikten av att göra invånarna till ambassadörer för Tjörn. Men talar bland annat om behovet av att informera medborgarna om vad som är på gång och att visa goda exempel. Här ser bibliotekschef Ann Marberg en potential.

– Vi kommer att arbeta med det här och finna en strategi för hur vi ska agera för att nå ut till fler medborgare med information om verksamheten. Vi ingår i det kommunala sammanhanget och Tjörns kommun är väldigt framåt när det gäller att utveckla kulturturismen och hitta samarbeten, säger hon.

En bra turistutveckling kräver inte bara attraktioner som Nordiska Akvarellmuseet och Pilane skulpturpark. Lena Karlstedt talar också om vikten av att skapa en bra helhetsupplevelse. Det handlar om alltifrån infrastruktur till att det faktiskt finns någonstans att äta lunch.

– Vi har jobbat mycket med värdskap, att man ska ta hand om besökare på ett bra sätt. I detta ligger även ambassadörskapet, att man som tjörnbo inte bara ska rycka på axlarna om någon frågar vad det finns att uppleva. Det är bra att ha en gemensam målbild och att man känner sig stolt, säger Lena Karlstedt.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet