Tre frågor – Lotta Nibell-Keating

Bild på Lotta Nibell-Keating

Lotta Nibell-Keating Ansvarig för Analys & utveckling på Västsvenska Turistrådet. FOTO: Mikael Almse

Hur ser du på kulturens roll för turismen?

– Kulturens roll i regional och lokal utveckling har tydliga kopplingar till turism. Att besöka historiska platser, sevärdheter, evenemang, äta lokal mat har alltid varit en del av den turistiska upplevelsen. Men kulturintresset och intresset för unika traditioner, sedvänjor och miljöer ökar parallellt med det snabbt växande resandet och innebär att allt fler reser för att lära känna en destination på ett meningsfullt sätt. I takt med bland annat ökade utbildningsnivåer och levnadsstandard ser vi också ökad efterfrågan på kommersiella kulturella aktiviteter och upplevelser.

 Vad är bra kulturturism för dig?

– Liksom vid all utveckling skulle jag vilja se det ut tre perspektiv; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. När dessa tre kan kombineras eller balanseras är det bra. Att andra är intresserade av att ta del av vårt kulturarv, våra traditioner gör också att det finns en möjlighet att återinvestera i dessa och bevara. De institutioner som har till uppgift att vårda och bevara, men också synliggöra och förklara Västra Götalandsregionens kulturarv är nyckelaktörer i vår vision om kulturen som reseanledning. Museerna med sin rikedom på kunskap och förmåga att visa och berätta om viktiga företeelser i nuet och historien är naturligtvis särskilt intressanta i denna utveckling som handlar om att paketera och tillgängliggöra regionens rika utbud av konst, kultur, historia och traditioner och kombinera dessa med bra boende, natur- och måltidsupplevelser samt aktiviteter. Även om kulturturismen använder kulturinstitutioner och kulturarv som destinationens viktigaste tillgång styrs den av samma principer som all annan form av turism. I korthet är turism en kommersiell verksamhet som innehåller konsumtion av upplevelser. Kulturturisten äter, shoppar och bor, precis som alla andra turister. Och precis som för övriga turister måste produkten vara attraktiv och anpassad till besökarnas önskemål. Med andra ord rätt paketerad och kommunicerad och enkel att konsumera. Även museer och gallerier som tillkommit för sina egenskaper som utbildare och kulturella förmedlare, har insett att de är en del av upplevelseindustrin, och inriktar sin verksamhet efter detta.

Hur ser du på bibliotekens roll för den lokala turismen?

– Generellt sett tror jag att biblioteken i sig kanske inte så ofta utgör själva resanledningen, med undantag av biblioteket i Alexandria, men de är en plats att mötas på, både för invånare och besökare. Dessutom erbjuder biblioteken en ovärderlig kunskaps- och inspirationskälla för den som vill veta mer om besöksmål eller företeelser, dock i hård konkurrens med internet. För vår del handlar det också om att ta tillvara på hur både film och litteratur påverkar vår uppfattning och lust att resa till olika platser.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet