Nina Frid tilldelas Svenska Akademiens bibliotekariepris 2012

STOCKHOLM Nina Frid, bibliotekarie och initiativtagare till bland annat Bokcirklar.se, arbetar som utvecklingsledare för biblioteken i Huddinge kommun.

-Jag blev väldigt överraskad och smickrad när jag fick beskedet, säger Nina som berättar att prispengarna ska gå till något som har med läsfrämjande att göra.

Svenska Akademiens bilbiotekariepris, som inrättades 2005, tilldelas bibliotekarier på svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Priset, ett belopp på 50 000 kronor, kommer att överlämnas vid en ceremoni den 28 september i Svenska Akademins monter under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

 

Läs mer om litteratur i det kommande numret av Framsidan, som är ute strax innan Bokmässan.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet