Googles makt är stor – digidelkonferens i Göteborg

GÖTEBORG Googels makt och bibliotekens roll i det digitala lärandet var teman under förmiddagen på konferensen Digitala och digidela mera, som idag gick av stapeln på Göteborgs stadsmuseum.

– Vi är alla helt överens, från Lysekil till Mongoliet att internet börjar här, säger journalisten och författaren Andreas Ekström och pekar på Googles tomma sökruta.

För två år sedan gav han ut boken Googlekoden, som än idag är den enda svenska boken om Google som företag. I snabbt tempo nyanserar han ett i dag nästan självklart användande av ett enda företags sökmotor. Han visar att Google egentligen är så mycket mer än bara en sökruta, eller porten till internet om man så vill.

– Det är något speciellt med detta. När vi tänker Google, tänker vi ofta för smått. Google vill göra så fruktansvärt mycket mer, säger han vidare.

Frågorna som ger svaren

Googles historia startar någon gång under 90-talets senare hälft i USA när Larry Page och Sergey Brin för för sig att skapa en kopia av internet. En princip som fortfarande är själva stommen i Googles sökmotor. Vad vi själva verket söker på är uppdaterade kopior på Googles servrar som är utplacerade i olika delar av världen. Allt för att skapa ett effektivt flöde och minska tiden mellan fråga och svar. Även om det bara handlar om hundradels sekunder.

– Det görs 35 700 sökningar per sekund över hela världen. Vi tror vi söker svar på frågor. Men i själva verket är det Google som samlar svar. Det går från andra hållet. Det är här jag menar att vi ibland tänker fel, fortsätter Anderas Ekström och tar upp det förra presidentvalet i USA som exempel. Google hade redan innan valresultatet var klart svaret på vem som skulle bli nästa president genom att analysera vem av kandidaterna folk hade googlat. På motsvarande sätt kunde också Google skapa en prognos för svininfluensan 2008 genom att analysera var man hade googlat på olika typer av influensasymptom. Vad det handlar om är, enligt Andreas Ekström, en realtidsmätning som tangerar alltifrån en rinnande nästa till den mänskliga viljan. Allt i händerna på på ett företag, som säger sig vill göra gott. Men som vi inte har någon som helst insyn i när det gäller principer eller värderingar.

– Google tillåter annonser för öl och vin, men inte starksprit. Var går promillegränsen? frågar sig Andreas Ekström.

Tänker för smått

Ett annat exempel på hur vi tänker för litet när det kommer till Googles tjänster är den nu ganska omskrivna tjänsten Google Böcker. Ambitionen att digitalisera världens alla böcker handlar i dagligt tal från den ljusa sidan att göra all världens litteratur tillgänglig i världens största digitala bibliotek. Från den lite mörkare sidan skulle det kunna handla om världens största nätbokhandel. Men från en annan horisont har även detta projekt ytterligare en dimension.

– Det riktigt värdefulla är att göra detta användbart genom språket. Scannar man in varje översättning av duktiga översättare kan man hitta de rätta nyanserna i språket och då kan Googles översättningstjänst bli riktigt bra, säger han.

Även om vi fortfarande kommer ha ett behov av att träffas vid ett cafébord och bli kära, lägger Google grunden för all mänsklig kommunikation, så länge den sker via en dator eller någon annan bärare av digitalt innehåll. Alla kommer kunna ta del av den digitala informationen på vilket språk som helst.

Många av oss har glömt de nästan epileptiska sökmotorerna i gälla färger och blinkande banners när internet bröt sin gryning. Vi tar nu Googles renodlade ingång till nätet som en självklarhet. Ett företag med en hisnande lönsamhet som har intressen i allt från elförsörjning till mänskligt DNA. Det tycks svårt att utmana Googles något hegemoniska ställning på nätet. Vägen mot ett mer pluralistiskt internet kan vara besvärlig så länge vi tänker oss att Google levererar objektiva fakta och att alternativen blir mer och mer bortglömda i den allmänna glorifieringen av Googles förträfflighet. Precis som många andra starka varumärken, som lyckats skapa goda berättelser kring sig själva, möts inte sällan kritik av aggressiva påhopp. Något Andras Ekström själv fått smak av genom sina ibland kritiska krönikor. Samtidigt vill han inte uppmana oss att logga ut från våra googlekonton.

– Vi ska inte sluta googla. Vi ska lösa de här frågorna nu och vi lever i en tid av digital revolution, säger Andreas Ekström.

Bibliotekens roll

Många av oss möter denna makt dagligen och för biblioteken är det inte minst en utmaning för hur de ska förhålla sig till den här frågan. Andreas Ekström har i dagsläget tjänstledigt från Sydsvenska Dagbladet för att resa land och rike runt och sprida sitt budskap om Google. Att verka på ett medvetandegörande plan kan vara en del i att skapa ett mer pluralistiskt internet. Länsbibliotekarie Bengt Källgren från Kultur i Väst talar i anslutning till Andreas Ekströms presentation om bibliotekens uppgift utifrån förslaget på en ny bibliotekslag.

LÄS MER
Den nationella kampanjen Digidel pågår under 2013. Det regionala projektet Digital delaktighet i Västra Götaland skulle egentligen varit avslutat nu till årsskiftet. Men eftersom det finns pengar kvar i projektet finns det en fortsatt möjlighet att söka pengar för olika aktiviteter under våren. Läs mer på projektets blogg. Bloggen hittar du här

Läs mer om bibliotekens roll och den så kallade filterbubblan som styr vårt digitala liv. Artikel hittar du här.

– Det sker så snabbt och man kan fråga sig hur biblioteken ska kunna hänga med, säger Bengt Källgren.

Här ser han här stora vinster med att samverka med andra aktörer inom folkbildningen. Det folkbildande uppdraget blir en central punkt för att både skapa digital delaktighet och kanske i viss mening nyansera vårt internetanvändande. Men möjligen behöver vi reflektera över vårt digitala beroende i lite större mening.

– Jag satt på tåget häromdagen och reflekterade över att nästan alla satt böjda över sina smarta telefoner. Jag har själv min kalender, mina kontakter och min mejl i telefonen. Den blev genomblöt och slutade fungera och då insåg jag hur såld man är, säger Bengt Källgren.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet