Ett hus med många möjligheter

GRÄSTORP I samband med att det gamla biblioteket i Grästorp inte längre höll måttet bestämde sig kommunen för att riva och bygga nytt. I höstas invigdes det nya kulturhuset. Det har blivit en ny mötesplats som skapar fler möjligheter till både bildning och upplevelser.

– Det är jättebra. Man kan fika och läsa tidningar och jag tror nog folk utnyttjar huset mer jämfört med hur det var innan, säger Ann Kjellgren, en av besökarna som sitter vid ett bord i den luftiga entrén där caféet ligger.

Det nya kulturhuset i Grästorp invigdes i september och har sedan man slagit upp portarna blivit en knutpunkt för olika aktiviteter.

– Det tidigare biblioteket låg i det gamla kommunhuset. Det var en sjuk och otillgänglig byggnad och politikerna bestämde sig för att riva och bygga nytt. Nu har vi helt andra lokaler. Ambitionen var att samla många verksamheter i ett hus och skapa en naturlig träffpunkt, säger skol, fritids- och kulturchef Pernilla Bjerkesjö.

Bild på skol- fritids- och kulturchef Pernilla Bjerkesjö i Grästorp

Knutpunkt Skol- fritids- och kulturchef Pernilla Bjerkesjö i Grästorp ser många möjligheter med det nya kulturhuset. Det finns rum för både lärande, såväl som avkoppling och upplevelser. En knutpunkt för kulturen. FOT: Fredrik Svedemyr

Ger nya möjligheter

Som många andra kulturhus vill man i Grästorp skapa en flexibilitet och på något plan maximera nyttan för de olika ytorna. På nedre plan huserar förutom caféet i entrén biblioteket och en sal, som fungerar både som utställningssal och ett rum för olika sceniska framträdanden. Idag står borden i en fyrkant i mitten och salen har varit ett mötesum. I ena hörnan finns också en dörr som skapar en länk ut till torget.

– Utrymmet utanför kan användas som en utomhusscen och då kan man använda rummet som backstage, berättar Pernilla Bjerkesjö vidare.

Fokus i Grästorp har kanske inte varit att skapa ett ikonbygge, snarare handlar det om att både skapa förutsättningar för olika typer av möten som att vara en plats för bildning och bidra till lokal utveckling.

– Vi har helt andra möjligheter med den teknik som finns i huset. Man kan ta med sig sin bärbara dator och koppla upp sig. Caféet öppnar klockan 06.30. Egenföretagare kan komma hit och jobba, säger Pernilla Bjerkesjö.

En trappa upp finns ett lärcentra med undervisningssal och grupprum. Det finns även ett litet fikarum, där studenter eller andra besökare kan värma medhavd mat eller koka en kopp te.

Bild på Carina Andersson och Anette Andersson på Grästorps bibliotek i det nya kulturhuset.

Nöjda Carina Andersson och Anette Andersson jobbar på biblioteket i det nya kulturhuset. De tycker tillgängligheten har blivit mycket bättre och folk har lättare att bara slinka in. FOTO: Fredrik Svedemyr

En del av en helhet

Biblioteket är idag en del av en större helhet. De anställda är kulturhusanställda, även om de har kvar sina uppgifter och sin yrkesroll.

– Vi är anställda på biblioteket, men får hjälpa till med annat också, säger Anette Andersson på biblioteket som tillsammans med kollegan Carina Andersson ser att kulturhuslösningen ger ett mervärde för biblioteket.

– Det är en helt annan tillgång. Vi träffar många nu som bara slinker in. Alla går inte hit för att komma till oss, men de kanske passar på att låna en film eller något. Tidigare gick man till biblioteket mer för att man hade ett speciellt ärende, säger Carina Andersson.

Inte sällan är det långa perspektiv på olika typer av byggen. Även resan fram till det färdiga kulturhuset på torget i Grästorp har pågått under flera år. Det fanns olika idéer under resans gång och det var från början inte självklart att det skulle bli ett nytt kulturhus i dagens tappning.

– Det fanns lite olika idéer. Bland annat talade man om att lägga biblioteket på skolan. Men för kanske tre år sedan utkristalliserades tanken om ett kulturhus. Det fanns en idé om att skapa en öppen arena. Vi ville skapa en samlingsplats för kulturen i Grästorp, säger kommunalrådet Kent Larsson (M).

Gör landsbygden levande

Förutom att skapa ett tillgängligare bibliotek, ett lärcentra och en mötesplats, fanns det också ett motiv att lyfta kulturen som helhet i kommunen.

– Vi jobbar hela tiden med att göra kommunen attraktiv. Vi har gjort många satsningar på idrotten och det är bra. Men vi kände att vi behövde komplettera med en satsning på kultursidan och nu har vi en mer komplett kommun, säger Kent Larsson som också ser ett slags symboliskt värde för landsbygdsutvecklingen i den här typen av satsningar.

– Det är lätt att det drar iväg rent ekonomiskt. Vi vände på det hela och frågade oss vad vi kunde få för pengarna. När vi såg vad som var möjligt körde vi på det. Det är viktigt att man vågar satsa även i små kommuner. Vi lever i en tid av urbanisering och vill vi ha en levande landsbygd måste vi göra det bra för dem som väljer att bo kvar, säger Kent Larsson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet