Med nya ögon

SKÖVDE Igår var du en i gänget, idag är du arbetsgivarens representant. Att våga ta steget och bli chef över dina gamla kollegor är inte alltid ett självklart val. Anna Gullstrand på Skövde stadsbibliotek vågade.
– Men jag hade aldrig sökt chefstjänsten om jag inte varit tjänstledig när den blev utlyst, säger hon.

När Anna kom tillbaka till Skövde stadsbibliotek efter två år på det som tidigare var Regionbibliotek Västra Götaland, var det med nya ögon och till en organisation med fem pensionsavgångar under första året. En verklighet som gjorde det möjligt för henne att tänka till runt kompetenser och organisation.

– Hade jag varit kvar och blivit chef direkt, hade det varit svårt att ändra något. Nu kom jag tillbaka och hade på något sätt lämnat organisationen och kunde göra en nödvändig rotation i arbetslaget. Och det var ju ändå min styrka att jag kunde organisationen och jag visste vilka styrkor och svagheter som fanns. Det blev en svår och tuff start som chef. Men roligt, bedyrar hon.

Ny roll

Det har nu gått drygt två år sedan Anna tog sig an chefsrollen i Skövde. Och även om hon hade varit borta ett tag, var hon i början mer medveten om sin nya roll och vad hon kanske förlorade i relationer till sina arbetskamrater.

– Jag visste ju att det skulle bli konsekvenser och att jag måste backa i de kanske mer privata relationerna. Det är jätteviktigt att medarbetarna kan ha förtroende för mig och som chef är det ett förtroende jag måste förvalta väl.

Hon upplever att det har gått rätt bra, att hon oftast klarar att hålla distansen på ett professionellt sätt utan att bli opersonlig och hon deltar i pratet i fikarummet. Och hon är inte bekymrad över att det pratas om saker som inte är ämnade för hennes öron.

– Jag vore dum om jag inte trodde det förekom, och det känns ok. Så måste det få vara.

Bild på Anna Gullstrand

Styrka Anna Gullstrand tycker att hennes bakgrund som barnbibliotekarie är en styrka i rollen som bibliotekschef. – Det betyder inte att jag petar i detaljer, men jag vet vad vi pratar om. Foto: Helén Andersson.

Barnbibliotekarie

Om man tittar på bibliotekschefer och deras bakgrund, är det påfallande många som

tidigare jobbat som barnbibliotekarie. Anna tycker inte det är så konstigt, hon har själv den bakgrunden och hon ser många likheter.

– Som barnbibliotekarie är du flexibel, lyhörd, van att se möjligheter, att improvisera och samarbeta. Jätteviktiga frågor för en ledare. Som barnbibliotekarie kan du också berätta en berättelse och i din roll som ledare är det en viktig kunskap. Kanske inte att börja med ”Det var en gång”, men det är samma teknik när du ska skapa en bild av din verksamhet och vad du vill utveckla. Att berätta så att politiker, näringsliv och civilsamhället förstår.

Anna har jobbat som barnbibliotekarie sedan 1985 och är väl förtrogen med basverksamheten och vet hur det känns i händerna efter att ha lyft 25 boklådor. Erfarenheten gör att hon ibland tycker hon lägger sig i för mycket och får påminna sig själv om sin nya roll.

– Jag försöker lägga band på mig, ler hon. Men jag tror också att det är en styrka som ledare att jag vet vad det dagliga arbetet innebär.

Stöd

I backspegeln förstår Anna egentligen inte hur hon utan erfarenhet vågade ta rollen som chef. Och hon betonar vikten av att finnas i ett sammanhang med egen chef som håller henne om axlarna och ser hennes behov.

– Utan utbildning förväntas jag rodda tolv miljoner och ha ett personalansvar, och jag blir rätt nervös när jag tänker på det. Så jag tänker inte på det, ler hon och konstaterar att hon har bra stöd uppifrån av en chef som har förmågan att ta ansvar för de brister som finns och, tillägger hon, att det finns centrala funktioner som stöd så att jag kan ägna mig åt verksamheten är otroligt viktigt.

Lika viktigt som det är att ha stöd från uppdragsgivaren, lika viktigt tycker Anna det är att ha stöd från medarbetare och biblioteksbesökare. Hon beskriver sin ledarstil med orden dialog och delaktighet och hon vill i vissa frågor höra vad alla tycker innan hon bestämmer något.

Och för att inte helt tappa kontakten med verkligheten har hon fortfarande ett pass i veckan i informationsdisken.

– I disken får jag ju veta hur biblioteket ligger till i besökarens medvetande och det är en viktig ledarfråga. Dessutom, skrattar hon, vill jag ju inte tappa min kompetens för jag kanske inte alltid vill vara chef. Men jag saknar inte bibliotekariens vardagliga sysslor. Nu är jag inne i en annan roll och gör något annat för biblioteket.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet