Politiskt engagemang viktigt för framtiden

ÖREBRO I Karlskoga driver biblioteket ett utvecklingsprojekt som syftar till att skapa framtidens bibliotek i kommunen. Bekanta ledord som mötesplats, vardagsrum, delaktighet och tillgänglighet ramar in projektet. Det som kanske sticker ut mest i sammanhanget är det starka politiska förankringen.

Med ett räkneexempel visar chefen för kultur- och föreningsnämnden Hans Lundell att kommunen spenderar ca en procent av kommunens totala budget på bibliotek.

– Det speglar kanske hur vi ser på bibliotek. Jag har själv en bakgrund som bibliotekarie och gjorde mitt sista pass i informationsdisken 1993. Då fanns inte internet. Även om det känns som det var en kvart sedan, har det gått fort. Det som inte har förändrats på 20 år är det svaga intresset för biblotekspolitik. Frånsett den senaste tiden nu när bibliotekslagen har diskuteras. Man kan fråga sig om det överhuvudtaget finns en bibliotekspolitik lokalt, säger han och får backning av kommunalpolitikern Krstina Borén (Kd) som sitter i kommunens kultur- och föreningsnämnd.

– Jag tror många lever med en gammal bild av vad bibliotek är. Politiskt kan jag inte säga att bibliotek står högt på agendan. Jag tror det beror på att vi tar det för givet, säger hon.

Dialog

Nu har dock biblioteket hamnat på agendan i Karlskoga i projektet Bibliotek 3.0. Utifrån personalens signaler om behovet av att ändra biblioteksrummet initierade bibliotekschefen ett projekt med syfte att skapa framtidens bibliotek, som hon förankrade med politikerna.

– Det är viktigt att vi politiker är med om vi vill skapa en öppen och tillgänglig mötesplats för hela kommunen. Ett bibliotek som alla kan känna sig stolta över, säger Kristina Borén vidare.

I dagsläget är man halvvägs in i processen och jobbar med att skapa en dialog med kommunens invånare kring utformningen av framtidens bibliotek i Karlskoga.

– Det handlar om att jobba på tre arenor, med personalen, brukarna och medborgarna. Brukarna är de som redan kommer och det är troligt att vi kommer jobba mer med personalen och medborgarna, säger projektledare Stefan Backius.

Entusiasm

För att lyckas på vägen mot det bibliotek de vill skapa talar Stefan Backius om vikten av politikernas engagemang såväl som initiativkraft och entusiasm hos personalen. Det finns också en god förhoppning om att lyckas.

– Som chef blir man glad när personalen är utvecklingsbenägen. Jag tror vi har möjligheter att lyckas bra i framtiden. Det här är en process och frågan är hur vi gör verkstad av det. För att lyckas är två faktorer viktiga. En stark vilja att förändra och ett politiskt engagemang, säger bibliotekschef Maria Lobell.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet