Han levererar inga enkla svar

Illustration: Matthias Olsson i boken En biljett till stjärnorna.

 

GÖTEBORG Hur gör man fakta av utomjordiska varelser och intergalaktiska resor? Gränsen mellan fakta och fiktion kan ibland vara tunn. Men för författaren Peter Ekberg handlar en faktabok inte enbart om enkla ja eller nej-svar på olika frågor. Med vetenskapen i botten vill han snarare väcka nyfikenhet och stimulera till ett kritiskt tänkande.

– Jag tycker man ska kunna prata om allt och tror att det finns ett sug efter mer resonerande faktaböcker, där ett ja eller nej inte är självklart. En bra faktabok ska ge dig fakta och kunskap. Den ska också hjälpa dig att tänka kreativt och öka förmågan att se saker ur nya vinklar, säger Peter Ekberg.

Han debuterade som författare 2009 med boken ”Tänk själv – en inspirationsbok för unga filosofer.” Målet med boken var att visa vad filosofi är och lyfta fram själva frågandets natur för läsaren. Senast fick hans bok ”Tänk robot” tredjepris i Bokjuryns faktabokskategori.

– Mina böcker liknar kanske mer en akademisk diskussion. De har en resonerande ton. Finns det liv i universum? Kan en robot tänka? Det handlar om att ge argument för eller emot och det finns inga enkla svar. Argumenten i robotboken är argument du kan få höra om du läser filosofi eller robotik. Det är inget jag har hittat på. Jag har valt teman i mina böcker som kanske inte varit berörda i barn- och ungdomslitteraturen på det här sättet tidigare, säger Peter Ekberg.

Bild på Peter Ekberg

I gränslandet Peter Ekberg skriver faktaböcker med en reflekterande karaktär. Han har nu även skrivit en skönlitterär bok om att resa i rymden. Foto: Fredrik Svedemyr.

Kunskapens rötter

För Peter Ekberg är det viktigt att hans faktaböcker har en grundläggande respekt för sitt ämne.

– Det handlar mycket om att kunna presentera materialet på ett bra sätt och samtidigt behålla ett akademiskt värde i det jag skriver. Det är svårt att popularisera och man kan förenkla för mycket. Då kan innehållet bli missvisande. Det får inte bli innehållslöst, fortsätter han.

Han har själv rötter inom både filosofi och astronomi. Peter när också ett stort intresse för rymdens mysterium sedan barndomen.

– Jag älskade faktaböcker om rymden när jag var liten. De fick mig direkt att gå ut själv och titta på stjärnorna vilket var en lustig bonus. Egentligen bottnar alla böcker jag skriver i ett stort intresse. Jag tror att det är viktigt med ett personligt engagemang, inte minst när man skriver för barn och unga. Det är förstås också viktigt att ha kunskap i ämnet. Personligen skulle jag inte vilja yttra mig i en fråga om jag inte var grundligt insatt, säger Peter Ekberg.

Samtidigt som han har en akademisk bakgrund, blir hans böcker också faktagranskade. ”Tänk själv” av två doktorer i filosofi och boken ”En biljett till stjärnorna – om att resa i rymden” ­– granskades av ingen mindre än den svenska astronauten Christer Fuglesang. Men även om det finns en kärna av hårda fakta, så handlar det även om att skapa trovärdiga frågeställningar kring saker som vi i dagsläget kanske inte har full kunskap om. Någonstans i detta gränsland möts också fakta och fiktion. I exempelvis boken ”Aliens! Fakta om ufo och liv i rymden”, blandar Peter Ekberg den senaste rymdforskningen med sina egna berättelser. I ”Uppdrag Silverstjärnan” tar han ytterligare ett steg mot den fiktiva hörnan av den litterära ringen. Men så är det inte heller en faktabok.

– Boken ”Uppdrag Silverstjärnan” har bland annat fått beröm för att rymdfarten känns trovärdig. Den handlar om livet på generationsrymdskeppet Voya på väg till den avlägsna planeten Roxera. ”Uppdrag Silverstjärnan” är min skönlitterära debut.

Inget snack

Peter Ekberg har jobbat som filosofilärare på en gymnasieskola. Han kan se värdet i att hitta den där balansen mellan fakta och ett mer resonerande upplägg.

– När jag började undervisa i filosofi började jag prata om att filosofi kan delas in i det här, och det här. Eleverna förstod inget av det jag sa. Tack för den läxan. Att kommunicera och göra materialet begripligt blev en grej. Det blev en passion för mig. Personligen tror jag på att öppna upp avancerad kunskap för alla. Jag tycker inte om när människor utestängs från kunskapen för att de saknar en viss utbildning och inte kan använda massa specialiserade ord. Slår du hål på vetenskapliga termer ser du ofta att det innehåller något förhållandevis enkelt, säger han.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet