Små blommor för litteratur och läsning

GÖTEBORG Västra Götalandsregionen satsar på att hitta goda exempel för litteratur- och läsfrämjande insatser i kulturbudgeten för 2014. 25 000 kronor för kommuner under 25 000 invånare. Det kan tyckas vara en blygsam satsning i sammanhanget. Men kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S) tror ändå det kan göra en skillnad.

– Det är sannolikt inte helt tillräckligt. Men det är bättre än att inte göra något alls. Kan vi få en bra växelverkan mellan kommunerna och den statliga satsningen kan det bli bra, säger Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götlandsregionens kulturnämnd.

Satsningen handlar om att erbjuda kommuner med mindre än 25 000 invånare att söka pengar för litterära och läsfrämjande insatser. Regionen erbjuder sig att gå in med upp till 25 000 kronor, om kommunerna går in med lika mycket pengar.

– Vi har en princip att inte vara en mjölkko. Det här bygger på en växelverkan och att kommunerna själva lägger pengar. För 50 000 kan man göra mycket i en liten kommun. Om det finns ett engagemang kan det bli en bra samverkan mellan bibliotek, lärare och föreningsliv, som kan ge bra avtryck, fortsätter han.

Bild på Alex Bergström

Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Foto: Bert Leandersson

Ringar på vattnet

Tanken bakom satsningen är att ta fram metoder och goda exempel för litteratur- och läsfrämjande insatser. Förhoppningen är sedan att detta ska kunna ge ringar på vattnet. I dagsläget finns det inga konkreta planer på att utöka satsningen till större kommuner.

– Inte i första läget. Nu prioriterar vi de mindre kommunerna och så får vi se hur den här piloten faller ut, säger Alex Bergström.

Del av en helhet

Satsningen är en del av det litteratur och läsfrämjande arbete som redan görs. Alex Bergström nämner bland annat Kultur i Väst-projektet Sommarboken, som lockar barn och unga till läsning. Från regionalt front håller man även på att formera en plattform för litterära satsningar, där man bland annat ska jobba med residensverksamhet för författare och litterära evenemang. Därför kan han heller inte klart säga exakt hur stor den totala satsningen på litteratur- och läsfrämjande insatser är i dagsläget. I budgeten framgår samtidigt att Göteborgsoperan får cirka sju miljoner kronor extra och Göteborgs Symfoniker cirka fem miljoner.

– Ställer man det mot varandra ser det klart konstigt ut. Men det handlar om vitt skilda konstyttringar som verkar på två helt olika fält. Satsningar på litteratur och läsfrämjande har mer ett individperspektiv. Institutioner som operan och symfonikerna handlar om evenemang, turism och är dörröppnare för regionen internationellt. Det ena utesluter så klart inte det andra, säger Alex Bergström.

Statliga pengar

Samtidigt som nu Västra Götalandsregionens kulturnämnd presenterar kulturbudgeten, levererade regeringen i dagarna sina kulturpolitiska ambitioner. I budgetpropositionen tar regeringen i betydligt mer när det gäller de läsfrämjande insatserna. Statens kulturråd får ytterligare 15 miljoner 2014 för läsfrämjande arbete på nationell nivå, vilket är en fördubbling.

– Nu har jag inte läst och har inte detaljerna. Men för oss som lever i samverkansmodellen tycker jag rent spontant det ligger i linje med det vi efterfrågar. Vi hoppas se tusen blommor blomma för litteratur och läsning, säger Alex Bergström.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet