Framtidens bibliotekslandskap

GÖTEBORG Göteborgs stad har länge varit utan biblioteksplan. I somras fick så Göteborg sin första plan. Den sätter agendan för skapandet av det framtida bibliotekslandskapet.

Bild på Christina_Persson

Bibliotekschef Christina Persson har en något sval inställning till biblioteksplaner generellt. Men hon ser samtidigt fram emot att jobba med Göteborgs stadsbiblioteks första biblioteksplan som kom tidigare i år. Foto: Fredrik Svedemyr

– Vi har fått mandat att jobba med vissa frågor och detta blir en piska för att dessa inte kommer skjutas på framtiden, säger bibliotekschef Christina Persson.

Biblioteksplanen tar fasta på samverkan och behovet av gemensamma målbilder för olika bibliotekstyper, såväl som för de olika stadsdelsbiblioteken. Den nuvarande biblioteksorganisationen är uppdelad i tio olika stadsdelar med totalt 24 stadsdelsbibliotek. Detta har enligt Christina Persson ibland orsakat en del oklarheter kring ansvar och beslut. Ett område som nu kommer få en tydligare central styrning är den digitala utvecklingen.

– I planen ligger det ett förslag om att denna fråga kommer ägas av stadsbiblioteket. I praktiken driver vi och står för kostnaden för stora delar av det digitala biblioteket idag. Ett exempel där vi behöver tydligare ansvar är våra omlån via webben. Det finns idag ingen bra statistik på det, eftersom ingen äger frågan. Användarna gör ingen skillnad mellan vem som står bakom. Men vill vi ha ett bra digitalt bibliotek, måste någon ta ansvar och vi behöver en tydlig huvudman för det, säger Christina Persson.

Ett led i den digitala utvecklingen är också att på sikt skapa ett gemensamt digitalt bibliotek för både skol- och folkbiblioteken, för att på så vis bättre tillgängliggöra samlingarna för elever och lärare.

Rita om kartan

En av de saker som också slås fast i biblioteksplanen är att stadsbiblioteket ska ansvara för en kommande utredning om stadens biblioteksstruktur. Det handlar bland annat om att se över folkbibliotekens placering i förhållande till befintliga och planerade kulturhus, trafikknutpunkter, affärscentrum eller annan samhällsservice.

– Stadsbiblioteket 300m2 har visat sig vara ett bra läge och det är en avgörande faktor för var man placerar ett bibliotek. Att ha ett bibliotek där människor rör sig är något vi måste titta vidare på. Nu finns det ett politiskt beslut i kulturnämnden på att 300 m2 ska få vara kvar hela nästa år, säger Christina Persson vidare.

Lång hållbarhet

Den nuvarande biblioteksplanen sträcker sig fram till 2021. Tanken är att planen ska vara en grund för stadens biblioteksutveckling fram till 400-årsjubileumet. För drygt tio år sedan var verken smarta telefoner eller surfplattor ett begrepp. I en nyligen publicerad rapport från stiftelsen .SE presenterar man siffror på det mobila internetanvändandet idag. Bara från 2010 tills idag har andelen med smarta telefoner ökat från 22 till 65 procent. Under samma period har andelen surfplattor ökat från 2 till 31 procent. Det ökande mobila användandet har också skapat ytterligare en dimension i den digitala klyftan. Detta är en utveckling som påverkar bibliotekets arbete med digitala tjänster, såväl som arbetet med att utjämna olikheterna i det digitala landskapet. Hur den digitala verkligheten ser ut i slutfasen av den nuvarande biblioteksplanen, blir inget annat än en mer eller mindre sannolik prognos. Det är också svårt att förhålla sig till hur pass relevant planen är i början av nästa decennium.

– Vi hade från början föreslagit att man skulle följa mandatperioderna. Den nuvarande perioden är ett politiskt beslut, säger Christina Persson.

Långt till beslut

Göteborgs stad har under lång tid stått utan biblioteksplan. En del av det som nu är fastslaget i biblioteksplanen var sådant som dåvarande regionbibliotekarie Lena Skoglund föreslog i en utredning redan 2008. Det har varit en lång resa fram till att den klubbades i somras.

– Det här har varit en långbänk. Men processen kring den är en viktig del för att synliggöra biblioteket kan jag tycka, säger Christina Persson, som nu ser fram emot att sjösätta planens intentioner under den kommande tiden.

– Jag är en planskeptiker i grunden. Allt för många planer åker ner i byrålådan. Men nu slipper jag hamna i fängelse och det ska bli roligt att jobba med de här frågorna. Det känns skönt att vi äntligen har fått en biblioteksplan, säger hon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet