Västsvensk i Augustjuryn

GÖTEBORG Nu har årets Augustjury utsetts. Priset är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefyllda litterära priser och delas ut i tre kategorier. Varje kategori har en egen jurygrupp som består av fem ledamöter. Förra året deltog barnboksexperten Eva Fred för första gången. Nu har hon fått förtroendet att sitta med i juryn för Årets svenska barn- och ungdomsbok igen.

Bild på Eva Fred

Barnboksexperten Eva Fred från Västsverige har fått förnyat förtroende att sitta i Augustjuryn. FOTO: Fredrik Svedemyr

– Det är väldigt roligt och givande, men också svårt och en verklig utmaning, säger Eva Fred, litteraturkonsulent på Kultur i Väst.

Förra året var Eva Freds första år som medlem av Augustjuryn. Ett hedersuppdrag man inte kan tacka nej till. Att hon skulle bli tillfrågad igen kom som en överraskning.

– Det framgår väldigt tydligt att det är ett års förordnande, så när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att sitta i år också, så var det absolut ingenting jag förväntade mig. Det var inget att tveka på för min del.

Jurygruppen består av ordförande Åsa Warnqvist, barnlitteraturforskare, Ulf Boëthius, professor emeritus i barn- och ungdomslitteratur, Johanna von Horn, som bland annat driver bokhandeln Bokslukaren samt Magnus Utvik, författare och recensent på Sveriges television. Tillsammans ska de nu läsa en uppsjö svenska barn- och ungdomsböcker, för att komma fram till vilka sex titlar som ska gå vidare och tävla om Auguststatyetten.

– Det är en enorm utmaning att välja ut sex titlar. Det kräver många diskussioner, funderingar och analyser. Man får läsa, lägga undan boken, återkomma till den och fundera igen. Det är en grannlaga uppgift, fortsätter Eva Fred.

Fakta
Augustpriset har fått sitt namn efter August Strindberg och är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefyllda litterära priser.

Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 för att belöna och sätta fokus på de bästa nyutkomna böckerna på svenska varje år. Priset delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Bland pristagarna finns både debutanter och etablerade författare.

Läs mer på: www.augustpriset.se

Källa: augustpriset.se

Juryn i kategorin Årets svenska barn- och ungdomsbok är i stort sett densamma som förra året. Erfarenheten från i fjol är att det var en bra sammansättning i gruppen.

– Vi fungerar väldigt bra ihop, därmed inte sagt att vi alltid var överens. Det är som i allt juryarbete och i alla grupper, man får ge och ta. En del böcker brottas man mycket med. Man får omvärdera, fundera och lära sig att argumentera för sin sak. Det är en väldigt kreativ process att sitta med i juryn, där man sätts på prov och blir ifrågasatt. Det tycker jag är väldigt spännande och utmanande, säger Eva Fred.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet