Ett steg närmre ett nytt bibliotek i Mölndal

MÖLNDAL Nu är programhandlingen klar för ett nytt stadsbibliotek i Mölndals framtida innerstad. En spännande mötesplats för alla nyfikna i alla åldrar. Planen är att det nya biblioteket är klart 2018.

– Vi behöver ett modernt bibliotek för att möta framtidens behov och skapa en ny central mötesplats för Mölndalsborna. Mölndal växer, vi kommer att få fler invånare och då behövs också neutrala, öppna och kravlösa mötesplatser. Här ska alla känna sig välkomna att träffas, umgås, dela både kunskaper och berättelser, säger Anette Eliasson, bibliotekschef i Mölndals stad. Mitt i innerstaden

Det nya stadsbiblioteket, på cirka 3 200 m2 i två plan, planeras att ligga centralt mellan Brogatan och Bergmansgatan, där Bibliotekslabbet ligger idag på Brogatan 32. Förhoppningen är att det ska bli den självklara mötes-, kultur- och informationsplatsen för alla.

Bils på Anette Eliasson

På väg Nu är man ett steg närmre ett nytt stadsbibliotek i Mölndal. Bibliotekschef Anette Eliasson vill bland annat skapa en barnavdelning som kan locka till läsning. FOTO: Fredrik Svedemyr

Fokus på möten

Mölndals nya stadsbibliotek ska inspirera. När man passerar, eller är på väg till Mölndal, ska det skapa en nyfikenhet av en hög byggnad med spännande arkitektur. I själva byggnaden kommer det att finns en bemannad lobby, café, barnens bibliotek, aktivitetstorg, läs- och arbetsplatser och en ungdomsavdelning med bästa spanläge mot Brogatan och Biblioteksplatsen. Här kommer också finnas avdelningar för olika intresseområden, samlingssal, en kreativ verkstad och flera grupprum. Allt samlat på ett och samma ställe. Biblioteksplatsen, utanför det nya stadsbiblioteket, blir en plats där du kan koppla av, ta en kopp kaffe i solen, läsa en bok eller tidning. Här ska barn kunna leka och upptäcka. Helt enkelt en mötesplats mellan generationer och en förlängning av biblioteket.

– Vår nya barnavdelning, känns extra viktig. Den kommer att bli större än den vi har idag. Vi behöver hjälpas åt att stödja och främja barns läsutveckling och läslust med bättre läsmiljöer för familjer och barn. Det framgår också tydligt i den nya bibliotekslagen, menar Anette Eliasson.

Klart 2018

Ambitionen är att det nya stadsbiblioteket ska vara klart 2018. Nu pågår fortsatta samtal tillsammans med arkitekter och Mölndalsbostäder om projektering, vad som ska ingå i hyran och att ta fram ett lokalprogram.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet