Göteborgs stadsbibliotek stoppar föredrag

GÖTEBORG Stadsbiblioteket Göteborg upphäver den uppmärksammade uthyrningen av sin Hörsal till föreningen Cui Bono. Föreningen Cui Bono har planerat ett föredrag av Karl-Olov Arnstberg den 31 augusti och Stadsbiblioteket gör nu bedömningen att det finns risk för ordningsstörning i samband med föredraget. 

Stadsbiblioteket hyr ut sin hörsal till exempelvis föreningar och kan enligt kommunallagen neka uthyrning vid misstanke om brott eller ordningsstörning.

– Den debatt som blossat upp kring arrangemanget gör att vi hyser oro för konfrontation, vi befarar att våra biblioteksanvändare kan bli drabbade, säger bibliotekschefen Christina Persson.

Den senaste tiden har det även publicerats nya texter på internet av Karl-Olov Arnstberg som inte är förenliga med Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna. Den samlade bilden av arrangemangets karaktär gör att Stadsbiblioteket väljer att säga upp avtalet med Cui Bono, som därmed inte längre får hyra Stadsbibliotekets Hörsal.

 

Fakta

Karl-Olov Arnstberg är en svensk etnolog som bland annat skrivit böcker om romer och svenskhet. Han har också medverkat som debattör och krönikör i bland annat Expressen. 1998 skrev han boken ”Svenskar och Zigenare”, som av många uppfattades som rasistisk. Förra året gav han tillsammans med Gunnar Sandelin ut boken ”Invandring och mörkläggning: en saklig rapport från en förryckt tid” på Debattförlaget.

Källa: Wikipedia

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet