Mångspråk på bibliotek

LANDSKRONA Kultur Skåne arrangerade i veckan ett seminarium om mångspråk på bibliotek. Ett 60-tal intresserade hade tagit sig till biblioteket i Landskrona där de fick ta del av en varierad dag med många exempel på praktiskt mångspråksarbete där långt i från allt handlade om medier.

Inom Kultur Skåne är mångspråk och bibliotek ett prioriterat område och sedan 2013 har man en ny modell för regionalt samarbete. Bland annat pågår för tillfället fyra utvecklingsprojekt i 24 av Skånes 33 kommuner, projekt som handlar om hur man kan samarbeta, synliggöra och utnyttja kompetenser kring mångspråkig media.

– Det finns ett stort intresse för våra projekt, men dagens program bygger på tips och information från många håll, säger Kristina Elding, funktionsansvarig för Regional biblioteksverksamhet i Region Skåne. Det är en dag för erfarenhetsutbyte, konstaterar hon.

Exempel från verkligheten

Representanter från bland annat bibliotek i Landskrona, Kista, Öxnehaga i Jönköping och Rosengård i Malmö, berättade under förmiddagen om sina respektive

2013 utsågs Öxnehaga bibliotek i Jönköping till Årets mångspråkiga bibliotek och bibliotekarie Yvonne Quirk berättar att utmärkelsen har betytt en del för bibliotekets status i ett annars stökigt miljonprogramsområde.

2013 utsågs Öxnehaga bibliotek i Jönköping till Årets mångspråkiga bibliotek och bibliotekarie Yvonne Quirk berättar att utmärkelsen har betytt en del för bibliotekets status i ett annars stökigt miljonprogramsområde.

verksamheter och arbete med mångspråkiga medier. Det blev en del jämförelser och många antecknar ivrigt konkreta tips.

– Det gäller att fånga alla bra idéer, menar en bibliotekarie från värdbiblioteket i Landskrona när hon berättar om deras planerade Walk and talk, en aktivitet de själv sett prov på i Höganäs och nu vill prova i en egen stadsvandring.

Språkcafé verkar vara en självklar aktivitet på alla bibliotek, med mindre variationer på utförande. I Rosengård i Malmö har man däremot tagit ytterligare ett steg och provar just nu ett annorlunda språkcafé där det handlar om att lära sig arabiska.

– Det arabiska språkcaféet är en konsekvens av vårt svenska språkcafé som vi haft sedan 2006, berättar Ewa Skogsblad från Rosengårdsbiblioteket. Vi lever i samma stad och det handlar om integration, ett kitt mellan invånarna där arabiska är en stor språkgrupp. Vi var helt enkelt nyfikna och ville prova något nytt, men vi fick panik när det var 90 stycken som anmälde sig, skrattar hon. Samtidigt har vi fått många nya till biblioteket och den ena blonda efter den andra dyker upp.

Kista

Stadsdelen Kista i Stockholm fick ett nytt bibliotek i augusti och i Landskrona fanns enhetschef Elisabeth Aquilonius på plats för att berätta om bibliotekets verksamhet där samarbete är ett nyckelord.

– Samarbetet är nyckeln till ökat antal besök. Vi samarbetar med andra aktörer som jobbar i samma anda som vi, sådana som är intresserade av att lyfta förorten och lyfta berättandet.

Kista är en stadsdel där 80 procent har utländsk bakgrund, en viktig faktor vid rekrytering av personal vilken, menar Elisabeth Aquilonius, absolut ska spegla lokalsamhället och de behov som finns.

– Vi har en hög språkkompetens på biblioteket med personal som tillsammans behärskar 18 språk. Det är en stor fördel och vi blir allt bättre på att spegla och fylla de behov som finns i området. Till exempel utgår vi från behov och de språk som talas i området för tillfället när vi gör vår årliga medieplan.

Samarbete

De fyra Skånekommuner som hittills har deltagit i Kultur Skånes projekt har alla haft olika fokus. Men alla har positiva berättelser om sitt deltagande där samarbete och gemensamma kataloger verkar vara några av de största vinsterna.

– Vi har ju fått en stor kännedom om våra kommuninvånare när vi gjorde vår inventering av representerade språk, ler Annci Gånvall från biblioteket i Trelleborg om en oväntad bonus.

– Det handlar om att flytta resurser från traditionella fjärrlån till utveckling och samarbete där alla bibliotek tar ett gemensamt ansvar, förtydligar Kristina Elding. Det har skett en förflyttning helt enkelt där det handlar om att se mångspråk som en tillgång och inte ett problem.

FAKTA

Läs mer om ”Skånemodellen” i nästa nummer av Framsidan.

Där kan du också läsa vad Internationella biblioteket säger om sitt nya uppdrag och om kompletterande medier.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet