Regionalt essästöd främjar demokratin

GÖTEBORG I samband med att Västra Götalandsregionen mejslade fram förslaget på att inrätta ett essästöd, gav man David Karlsson i uppdrag att utreda frågan. I sin rapport beskriver han ett medielandskap som präglas av rationaliseringar och en strukturell omvandling som har försatt den kvalificerade journalistiken i kris. Mot denna bakgrunden ser han att ett essästöd kan syfta till att öka tillgängligheten av kvalificerade texter och därmed skapa en bredare kultur- och samhällsdebatt. Något som i förlängningen också stärker demokratin.

– Västsverige har fått ett litterärt liv som inte funnits tidigare och kan regionen vara med att föda detta är det bara roligt, säger David Karlsson, som sitter i styrelsen för Nätverkstaden i Göteborg och som också har utrett frågan om det nyinrättade essästödet.

En viktigt symbol

Stödet är i sin nuvarande utformning en liten del av den totala kulturbudgeten. En jury ska under året fördela  knappt en halv miljon till mellan tio och tjugo skrivprojekt. En skribent söker tillsammans med en tidskrift och alla medel går oavkortat till skribenten. Maxbeloppet för varje projekt är 50 000 kronor. Samtidigt ser han också att fonden bara är en droppe i havet för att i någon slags reell mening förändra villkoren för dagens och morgondagens skribenter. Rapporten lyfter de generellt låga ersättningarna för frilanskribenter och författare i Kultursverige. Men även om det kan tyckas vara en droppe i havet, är David Karlsson positiv till den här typen av stöd och ser att det kan finnas ett stort symbolvärde.

– Detta är en idé som har diskuterats sedan flera år tillbaka och nu får vi se hur det faller ut. Jag hade föreslagit mer pengar. Men på längre sikt tror jag det kan få betydelse. Sedan litteraturen flyttade in i samverksansmodellen vill regionen nu visa framfötterna. Litteraturpolitik bör egentligen vara nationell. Men kan regionen bidra till att stärka den är det bättre. Det är symboliskt viktigt att kunna visa upp en modell som kanske borde finnas i andra regioner eller nationellt, säger David Karlsson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet