Tillsammans mot världens bästa skola

VÄXJÖ Årets skolbibliotek 2014 finns på Centrumskolan i Växjö. En skola som tack vare en engagerad skolledare har vänt en skola i kris till en skola med en verksamhet som styrs av lust och motivation.

– Biblioteket är hjärtat i min verksamhet, säger Ewa-Lotta Carlsson som är rektor på Centrumskolan. Biblioteket symboliserar lust, glädje, kunskap och gemenskap och det kompletterar lärarnas vardagsarbete alldeles fenomenalt.

Lärande helhet

Centrumskolan är en F-6-skola belägen i området Araby i centrala Växjö. Antalet elever varierar mellan 250 till 270 elever beroende på en stor in- och utflyttning och 98 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Området har en stor psykosocial oro och Ewa-Lotta Carlsson menar att skolan har många andra frågeställningar att arbeta med än bara de pedagogiska.

– Att sluta producera unga arga män är ett av skolans absoluta största uppdrag. Och, poängterar Ewa-Lotta Carlsson, ska vi bedriva språkutvecklande och identitetsutvecklande verksamhet kan vi inte göra det utan ett skolbibliotek som fungerar som ett nav i verksamheten. Det är utifrån skolbibliotekariens kompetens som mycket av den utveckling vi driver faktiskt utgår från.

– Vi coachar varandra, vi stöttar, peppar och tröstar varandra och det finns ett stort engagemang och en stor vilja vilket jag tror beror på att man får utveckla sin specialkompetens och man får blomma i sin profession. Foto: Helén Andersson

Tillsammans Ett tydligt ledord på Centrumskolan är ordet tillsammans. Ingen är viktigare än någon annan och Ewa-Lotta Carlsson menar deras verksamhet är så komplex att de inte skulle klara det om de inte gjorde det tillsammans. Foto: Helén Andersson

Ewa-Lotta Carlsson har tagit tydlig ställning till hur hon tänker att ett lärande går till och organiserar och skapar förutsättningar för att optimera detta.

– Det handlar om hur man ser på lärande och jag tror att vi lär av varandra, att lärande sker i sociala sammanhang och i en helhet. Därför är jag av den bestämda uppfattningen att det inte bara är läraren som har ensamrätt till lärandet i skolan utan att det sker i helheten och i ett sammanhang. Rektorerna måste bli bättre på att se vilken kompetens som finns, vilken kompetens som behövs hur den ska användas. Att på något sätt ta tillvara detta och låta det blomma och utvecklas.

På Centrumskolan i Växjö sitter skolbibliotekarien med i skolans ledningsgrupp. Ett sätt för rektorn att legitimera de kompetenser man vill ska driva utvecklingsprocesser på skolan. För, menar Ewa-Lotta Carlsson, legitimerar rektorerna sina medarbetare blir det en drivkraft till lust och motivation och de vinner så mycket om de varje dag kan få människor att känna sig lyckade när de går hem från jobbet.

– Rektorernas ansvar är stort. Och jag har tagit ställning till vem jag är mest lojal mot och det är inte kommunen eller staten, utan det är mot barnen och de jag jobbar tillsammans med. Och jag tror att om en rektor har bestämt sig för ett sådant arbetssätt, är det enklare för andra att också bestämma sig.

Fakta

Läs mer om Centrumskolans skolbibliotek i Framsidan nummer 4 2014:

Ett gemensamt lärande

Priset Årets Skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek inklusive författarorganisationer.

Juryns motivering till Centrumskolan: ”Årets skolbibliotek 2014 utmärks av: – en tydligt dokumenterad verksamhet – en skollednings starka stöd och engagemang i verksamheten – att skolbibliotek har en ledande roll i skolans pedagogiska arbete – ett utvecklat och framgångsrikt samarbete mellan skolbibliotekarierna och lärarna – att skolbibliotekarierna inspirerar och engagerar inte bara på den egna skolan utan över hela landet.”

Tillsammans

När Ewa-Lotta Carlsson blev rektor på Centrumskolan för drygt två år sedan var det en skola i kris. Ingen ville vara elev på skolan och ingen ville arbeta där. Men Ewa-Lotta Carlsson bestämde sig för att förvandla skolan till världens bästa och genom att skapa en gemensam samsyn med en tydlig vision har hon lyckats vända trenden.

– Idag är jag rektor på väldens bästa skola och vi har ett skolbibliotek i världsklass, säger hon stolt och menar att en av framgångsfaktorerna är ett kollegium som arbetar tillsammans.

– Vi försöker hela tiden tänka på vår organisation som en lärande organisation där vi lär av varandra och den kompetens som en skolbibliotekarie har är ett helt ovärderligt komplement i jakten på en ökad måluppfyllelse.

Ewa-Lotta Carlsson menar att det som gör skillnad för barn idag är den kompetens de möter i skolan, och på Centrumskolan är det extremt viktigt att de möter specialister.

– De har inte en chans med halvtaskiga lärare, säger hon och avslöjar att hon jobbar för att Centrumskolan ska bli ett pedagogiskt centrum i Sverige.

– Ett centrum där vi kan visa den kompetens vi besitter i konsten att undervisa flerspråkiga elever. Ingen sitter med manualen för hur man bedriver en sådan här typ av verksamhet, men en sak är klar, det är tillsammans vi gör det.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet