Ut ur biblioteken

LUND Att jobba uppsökande är en del av arbetet på många bibliotek. Men det finns fortfarande en del som trivs bra vid disken och under Biblioteksdagarnas avslutande dag uppmanade bland annat biblioteken i Älvdalen och Smedjebacken att våga tänka nytt och komma utanför väggarna. Samtidigt visar Lunds stadsbibliotek upp ett exempel på ett bibliotek mitt i vimlet. Se webb-tv från Biblioteksdagarnas sista dag i Lund.

Läs mer

Projektet Bokleffe

Webb-tv från Länsbiblioteket Dalarna om tvättstugebibliotek

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet