Biblioteket i Pajala möter världen

PAJALA I Pajala finns det sedan många år en erfarenhet av att jobba med mångspråk. Pajala är förvaltningskommun för finska och meänkilei. Men i samband med att gruvbolaget Northland Resources gick i konkurs förra året, har nu nya språk blommat upp i kommunen. Övernattningslägenheterna för gruvarbetarna har nu blivit flyktingbostäder och ger drygt 250 asylsökande en chans att starta ett nytt liv i Sverige. Biblioteket har på kort tid fått en viktig roll i att möta omvärldens förändringar.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet