Erik Fichtelius leder arbetet med nationell biblioteksstrategi

STOCKHOLM Erik Fichtelius, tidigare vd för UR och mångårig medarbetare inom SVT och Sveriges Radio, har anställts av Kungliga biblioteket, KB, för att leda arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.
– Jag är mycket glad över att vi har kunnat knyta Erik Fichtelius till KB och biblioteksstrategiarbetet. UR har precis som biblioteken ett viktigt bildningsuppdrag. Hans erfarenheter från bland annat public service och förmåga att se utvecklingsmöjligheter blir viktiga delar i det kommande arbetet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i ett pressmeddelande från Kungliga biblioteket.

Bild på Erik Fichtelius

Erik Fichtelius kommer leda arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Han börjar sitt uppdrag 1 september.

Fiska metadata

Erik Fichtelius gjorde sig bland annat berömd i bibliotekskretsar för sin föreläsning på Biblioteksdagarna i Örebro för två år sedan, där han talade om Utbildningsradions, URs roll för folkbildningen. UR är det enda public service bolag som katalogiserat sina klipp enligt SAB och Erik Fichtelius pratade också om att fiska metadata ur kunskapens ocean. Tillgången till kunskap tar han nu med sig i sitt nya uppdrag.

– Hur ska medborgare och invånare få kunskap och inblick, och hur ska vi kunna locka till läsning och tillgängliggöra berättelser av alla sorter för unga och gamla? Att få bidra till att utforma förslag och strategier, efter att i många år mest skildrat och bevakat blir häftigt. Det här är ett viktigt och roligt uppdrag i allmänhetens tjänst. Det kändes alldeles för spännande för att säga nej, säger Erik Fichtelius.

Stegvisa resultat

Regeringen beslutade före sommaren att ge KB i uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Uppdraget ska slutredovisas ska senast den 1 mars 2019. Erik Fichtelius har i dagläget inte formulerat någon vision för vart det hela ska landa. Han tillträder som nationell samordnare den 1 september.

– Först ska jag lyssna på alla och ta in kunskapen. Dialogmöten blir en viktig startpunkt för arbetet. Sedan gäller det att jobba agilt och inte vänta på ett jätteförslag om fyra år, säger han.

Demokratisk infrastruktur

Erik Fichtelius slutar i sommar som vd på UR efter 46 år inom public service. Han har varit Ekochef och politisk reporter på Aktuellt, författare till flera böcker, och två gånger vinnare av Stora Journalistpriset. Erik Fichtelius är hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet och har tidigare varit gästprofessor i journalistik vid Stockholms universitet.

Läs mer

Att meta data – Erik Fichtelius debattinlägg i Framsidan

Tre stora föreläsningar – från Biblioteksdagarna 2013

– Jag ser paralleller med mina tidigare erfarenheter. Public service jobbar med att medborgarna ska förstå sin omvärld. Det är en form av folkbildning. Informationsförsörjningen i ett vidare perspektiv handlar om samma sak. Det handlar om samhällets demokratiska infrastruktur och en strategi är viktig för att peka ut vart vi ska gå, säger Erik Fichtelius.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet