En bok på vägen hem

Illustration: Yusuke Nagano

GÖTEBORG ”Bästa stunden – när vi läser högt tillsammans”, är ett läs- och familjefrämjande projekt där bland annat särskilda kapprumsbibliotek och anpassade föräldramötesprogram ska få föräldrar att läsa mer med sina barn.

Det är lätt att fastna redan i entrén till Klåvavägens förskola där ögonen dras till ett färgglatt flaggspel som ramar in alla färgglada böcker i hyllorna som pryder ena hörnet.

– Just nu är mycket utlånat och det är vi ju glada för, ler Jenny Nilsson som är förskollärare på Klåvavägens förskola. Och här, visar hon, här sitter lappar med vad föräldrar och barn tycker om det de läst. Som lästips och inspiration till andra, säger hon och berättar nöjt att hon ofta får anledning att be föräldrarna att ta med boken hem och fortsätta läsa där.

– Barnen fastnar gärna här på väg ut eller in, skrattar hon.

Kapprumsbibliotek

Att skapa så kallade Kapprumsbibliotek är ett av projektets idé med att göra böcker lättillgängliga för föräldrar och barn. Varje enskild förskola och förskoleklass i stadsdelen har fått cirka 50 högläsningsböcker per klass eller avdelning, böcker på olika språk och noga utvalda av barnbibliotekarier och förskolepedagoger.

– Vi vill ha ett fristående bibliotek på varje enhet där eventuellt svinn spelar mindre roll, säger Steve Embretsson, utvecklingsledare, Kultur och fritid. Det viktiga är att böckerna används.

– Många pratar om tillgången till böcker, tillägger Robert Hjerdt, utvecklingsledare inom Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg. Det är många aspekter som avgör om du tar dig till ett bibliotek och finns det saker vi som kommunal förvaltning kan göra för att underlätta för föräldrar att läsa för sina barn, ja då ska vi göra det.

Föräldramötesprogram

Robert Hjerdt har tidigare erfarenhet av att jobba med familjeutbildningar i stadsdelen, en erfarenhet projektet tog avstamp i när de utformade den så kallade föräldramötesguiden.

Guiden fokuserar på högläsningens betydelse för barnens utveckling och betydelsen av goda, positiva stunder i familjen, och den innehåller konkreta råd om hur pedagogerna ska använda föräldramöten för att informera om detta.

– Femton minuter positiv tid tillsammans varje dag räcker väldigt långt och kan minska konflikter och bråk i familjen, säger Robert Hjerdt

Föräldramötesprogrammet, som består av en pärm på varje enhet, finns i olika varianter beroende på hur mycket pedagogerna vill att föräldrarna ska vara delaktiga och där det mest avancerade bygger på den befintliga familjeutbildningen. Alla varianter har en tydlig manual och pedagogen kan också välja att bara plocka delar ur den. Gemensamt i guiden är att fokus ligger på föräldrarna, det är de som ska uppmuntras att läsa för sina barn.

– Genom guiden till de förberedda föräldramötena hjälper vi pedagogerna på förskola och skola att hitta fokus och den innehåller olika infallsvinklar på varför det är viktigt att läsa, säger Steve Embretsson.

FAKTA

Bästa stunden – när vi läser högt tillsammans, är ett läs- och familjefrämjande projekt riktat till barn mellan noll och nio år och deras föräldrar.

Projektet sker i samarbete mellan sektorerna Kultur och Fritid, Utbildning och Individ- och familjeomsorg i stadsdelen Askim-Frölunda- Högsbo i Göteborg.

Samtliga förskolor och skolor årskurs noll till tre i stadsdelen deltar från och med hösten 2015 i projektet.

Klyftor

Samarbetet mellan de tre sektorerna i stadsdelen har sitt ursprung från att de gemensamt hört en föreläsning om den så omtalade Marmotkommissionens rapport Closing the gap. En rapport som bland annat visade på klyftorna i samhället och där professor Michael Marmot tidigt menade att läsning för barn spelar roll för att minska dessa klyftor. Trots tveksamheter från utbildningssektorn av att introducera ännu ett projekt i förskolan, enades det tre förvaltningarna om att läsning är viktigt och minskade klyftor i Göteborg står högt på önskelistan

– Att läsa tillsammans med sitt barn är generellt förebyggande för alla sociala svårigheter, anser Robert Hjerdt. Och kan vi på något sätt påverka att familjer har det bra tillsammans så förebygger vi mycket problem i framtiden.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet