Jakten på läslusten fortsätter

Skott Jakten har en strak tradition i Tornedalen. Många barn växer upp med jakten som en del av vardagen. Sofie Kero ville lära sig mer om vad det handlar om. Jägarskolan var tidigare ett läsfrämjande projekt i samarbete mellan skolan och biblioteket. Nu går det vidare på egna ben. Det är en möjlighet att möta eleverna i deras eget intresse. En möjlighet som också skapar förutsättningar för ett eller annat boktips. Foto: Fredrik Svedemyr

PAJALA Framsidan har tidigare skrivit om det läsfrämjande projektet som förenar intresset för jakt med läsning i Pajala. Elevernas intresse för Jägarskolan är fortsatt stort. Även om formerna har förändrats finns det en ambition att jobba vidare med att skapa läslust såväl som att få eleverna mer motiverade i skolarbetet. Framsidan hängde med en dag på skjutbanan.

Ett elaggregat surrar i ett skjul. Några ungdomar stampar i den lite krispiga vårsnön. De står på tur att skjuta lerduva. Framme vid skjutplatsen står läraren Krister Lindberg och ger instruktioner till var och en. Han ger Sofie Kero två skott som hon placerar i hagelgevärets två pipor. Ett under och ett över. Hon slår ihop geväret med ett metalliskt klick och riktar beslutsamt piporna mot en obestämd punkt på himlen.

– Ja!

Ett mekaniskt ljud och en lerduva skär genom luften.

Skott.

Jägarskolan är idag inne på sin tredje omgång. 24 elever från årskurs nio har valt att lära sig mer om jakt som eget tillval i skolan. För drygt två år sedan presenterade Krister Lindberg, lärare på Pajalas centralskola och nuvarande bibliotekschef Fredrik Paganus projektet ”Träffa rätt i skog och på Bibblo” på Biblioteksdagarna i Umeå. Rent formellt är projektet avslutat. Men det som idag går under namnet Jägarskolan går vidare på mer eller mindre formaliserade stigar utifrån det stora intresset för jakt.

– Det är många elever som pratar om det redan i årskurs fyra, berättar Krister Lindberg.

Jakten har starka rötter i Tornedalen och för många av ungdomarna har den alltid funnits som en del av vardagen.

– Jag är intresserad av naturen och har alltid varit med kring jakten sedan jag var liten, säger Sofie Kero som går i klass 9A på Pajalas centralskola.

Möte Miriam Jakobsson och Sofie Kero har Jägarskolan som eget val i skolan. De har inte i första hand valt Jägarskolan för att läsningens skull. Men de ser ändå att mötet med både skolans och bibliotekets personal kan vara en dörröppnare till nya litterära horisonter. Foto: Fredrik Svedemyr

Möte Miriam Jakobsson och Sofie Kero har Jägarskolan som eget val i skolan. De har inte i första hand valt Jägarskolan för att läsningens skull. Men de ser ändå att mötet med både skolans och bibliotekets personal kan vara en dörröppnare till nya litterära horisonter. Foto: Fredrik Svedemyr

Bygga relationer

Projektet blommade ur denna jakttradition. Det är en kultur som förenar generationer. Ett personligt engagemang är inte sällan grunden för att utveckla ett bra arbete. Den djupa traditionen och de inblandade parternas intresse för jakt gör att det har blivit en fortsättning. Det finns också vinster.

– Jag kan se att det skapar ett bättre förhållningssätt till oss vuxna. På skjutbanan är det strikta regler och det är viktigt att eleverna är uppmärksamma och kan ta ansvar. Det får dem att växa. De träffar också fler i personalen, som på olika sätt är engagerade i Jägarskolan, säger Krister Lindberg, som till vardags undervisar i matte och naturorienterande ämnen.

Det handlar till viss del om ett relationsbyggande och att skapa ett förtroende mellan elever och annan personal på skolan. Som i många andra sammanhang skapar den här typen av relationsbyggande möjligheter att föra in fler dimensioner än jakten i sig. Det kan handla om att i bilen på väg ut till skjutbanan passa på att prata om böcker eller läsning.

– Jag vill gärna försöka föra in ett vidgat perspektiv på läsning. Det behöver inte alltid handla om skönlitteratur. Det kan vara annan läsning också. Men en stor vinst ligger just i att de träffar oss och vi kan skapa en bättre kontakt med eleverna, säger Fredrik Paganus.

Perspektiv på tillvaron

När projektet drog igång var det främst riktat mot killar i årskurs nio. Killar med kanske ett vidare intresse för jakt än skolarbetet. Nu är inriktningen mer generell och efter hand har ett större antal  tjejer hoppat på Jägarskolan.

– Min pappa har jagat och jag har själv intresserat mig för jakt. Det är roligt att själv kunna mer om det, säger Miriam Jakobsson, som också går i 9A.

Jag träffar henne och klasskompisen Sofie Kero i biblioteket dagen efter deras pass på skjutbanan. Även om det under den här omgången av Jägarskolan inte är något formellt fokus på läsfrämjande, tror Miriam Jakobsson och Sofie Kero att just mötet mellan vuxna och elever kan ibland vara en dörröppnare till nya perspektiv och läsandets landskap.

– Jag tänker att de som går Jägarskolan får en slags respekt för de vuxna de möter och om någon av dem skulle säga att prova läs den här, så kanske de skulle göra ett försök, säger Sofie Kero.

Hon beskriver sig själv som en allätare när det gäller litteratur och läsning. Just nu plöjer hon Karen Kingsburys böcker. Miriam berättar att hon läser i perioder. Det blir en del manga och Harry Potter. Hon när även ett intresse för fotboll och har så klart läst boken om Zlatan.

– Men jag gillar jakt och natur, så jag läser också naturböcker, fortsätter hon.

Om nu jakten ibland kan vara ett sätt att komma ut i naturen och få en paus i vardagen, kan även läsningen vara en väg att både vinna perspektiv och få den där stunden för sig själv.

– Jag gillar böcker där det känns mer verkligt och där jag kan sätta mig in i handlingen. Det är ibland skönt att leva sig in i en berättelse när jag känner mig lite trött på skolan, säger Sofie Kero.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet