Mellanmänskliga möten

Det är en kall februaridag på Lundagatan, Stockholm. Jag har fått möjlighet att komma med på en träff för personer med demenssjukdom. Dagens tema är bibliotek och läsning, vi avslutar träffen med att bläddra i lite böcker. Du och jag tittar i boken Solsken och regn med akvareller av Lars Lerin. Vi betraktar vackra naturbilder från Lofoten och kikar in i köket med den gamla vedspisen och krukväxten i fönstret. Jag vet att du har en demenssjukdom och att dina förmågor sviktar. Men där och då i vårt möte genom litteraturen har det ingen som helst betydelse.

Den här händelsen kom att bli en av mina höjdpunkter under projektet Möten med litteratur som vände sig till hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Demens är samlingsnamn för en rad olika sjukdomar varav alzheimer är den vanligaste diagnosen.

Projektet Möten med litteratur pågick under 2015 och drevs av Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Nio bibliotek från hela Sverige deltog. Under projekttiden ökade biblioteken sin förståelse och kunskap om demenssjukdomar bland annat genom gemensamma fortbildningar för projektdeltagarna. I sina egna kommuner nätverkade biblioteken med demenssjuksköterskor, anhörigkonsulenter, minnesmottagningar och dagverksamheter för att komma i kontakt med målgrupperna. Under hösten 2015 arrangerade biblioteken bokkaféer, arkivfilmvisningar, musik- och berättarstunder, poesicaféer och boksamtal. I efterhand kan vi konstatera att innehållet på träffarna inte var det viktigaste utan det var att få träffa andra och tillsammans upptäcka biblioteken.

En fråga vi genomgående funderat på under projektets gång är i vilken grad bibliotek behöver kunskap och förståelse om sina prioriterade målgrupper. Slutsatsen är att med ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar kan biblioteken utforma sina verksamheter utifrån olika behov och förutsättningar. Krister Hansson, före detta chef på Regionbibliotek Stockholm, säger följande: ”Det krävs kunskap om olika diagnoser och funktionsnedsättningar och samtidigt kompetens att möta varje människa inte utifrån en sjukdom eller funktionsnedsättning, utan som den komplexa individ som hen är.”

Cecilia Bengtsson Utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm. Foto: Helén Andersson

Cecilia Bengtsson
Utvecklingsledare
Regionbibliotek Stockholm. Foto: Helén Andersson

Erfarenheterna från Möten med litteratur går att applicera på bibliotekens andra prioriterade målgrupper. Att ha en viss kännedom om olika funktionsnedsättningar, livssituationer och diskrimineringsgrunder ger oss på biblioteken stöd i att möta människor som är på flykt, är hemlösa, tillhör någon nationell minoritet eller har en funktionsnedsättning. Samtidigt som var och en av oss är individer med vår egen livsberättelse och med rätt att själv få definiera oss. För att nå bibliotekens prioriterade målgrupper och få alla att känna sig välkomna på biblioteket krävs insatser. Vi hoppas att Möten med litteratur sprider ringar på vattnet.

Text: Cecilia Bengtsson

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet