Folkbiblioteken och flyktingarna

Folkbiblioteken och flyktingarna

Ett av fredagens  seminarier på Bokmässan handlade om biblioteken och flyktingströmmarna och var ett mer än fullsatt seminarium.

Det fick sättas in extra stolar i seminariesalen när Bibliotekshögskolan i Borås arrangerade ett panelsamtal om folkbiblioteken och flyktingarna. På podiet satt representanter för folkbibliotek runt om i Sverige, bibliotek som alla märkbart märkt av att antalet flyktingar ökat. På biblioteket i Angered i Göteborg ökad antalet besökare under ett år med 20 procent, och på biblioteket i Norberg tredubblades antal besökare på kort tid
– Vi har ett litet bibliotek och ibland blev det så fullt att andra besökare fick kliva över varandra, berättar Pia Carlsson, bibliotekspedagog Norberg bibliotek.

Alla på podiet är eniga om att det ökade antalet flyktingar har påverkat deras verksamhet genom ett större behov av bibliotekets tjänster. Anja Dahstedt, verksamhetschef Botkyrka bibliotek menar att det egentligen handlar om verksamhet och insatser som redan görs, och får medhåll av Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.
– Vi har axlat upp den verksamhet som redan finns till större volym helt enkelt, säger han.

Däremot är skillnaden stor mellan de olika biblioteken gällande stöd från politiken i det här arbetet. Torbjörn Nilsson menar att det till stor del handlar om bibliotekens egen självbild av vad de har att erbjuda, Anja Dahstedt håller med, men menar att det också handlar om var biblioteken befinner sig i den kommunala hierkin.
– Biblioteket måste vara navet i kommunen.

Demokrati

Niclas Lindberg, före detta generalsekretare för Svensk Biblioteksförening, numera bibliotekschef i Västerås, sammanfattar alla exempel med att biblioteken egentligen gjort en stor manifestation.
– Det är fantastiskt vilken kraft det finns i uppfinningen bibliotek. Det handlar om demokrati och att varje sak vi gör ska bidra till en demokratisk utveckling. Och kan vi få fler att förstå att det är det biblioteken jobbar med, ja då kanske vi hamnar vi andra sammanhang och högre upp i den kommunala hierkin.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet