Kreativt skapande för framtiden

Kreativt skapande för framtiden

Det började som ett projekt 2014 och är nu en permanent del av bibliotekets verksamhet. Skaparbibblan i Vaggeryd har gett ringar på vattnet. Nya projekt är på gång som tar fasta på lärande såväl som integration.

Skaparbibblan handlar mycket om att hitta nya metoder kring både skapande och lärande. Det är numera en etablerad del av biblioteket i Vaggeryd och kommuninvånarna har också bidragit till att forma verksamheten.

– Det som har hänt nu under det senaste året är att kommuninvånarna själva har engagerat sig. Vi har anpassat verksamheten efter deras önskemål, säger Hanna Häljestig som jobbar deltid på Vaggeryds bibliotek med Skaparbibblan och har också jobbat på Regionbibliotek Region Jönköpings län med att utveckla makerspace som en lärandemiljö.

En del av detta engagemang är Slöljdklubben som nu rullar. Andra konkreta exempel är ett bättre utbud av arbetsbänkar, handverktyg och inköp av en möbelsymaskin. Sammantaget är det ett resultat av att man under året jobbat mycket med att kommunicera verksamheten.

– Det tar tid att bygga upp en ny verksamhet och få folk att förstå vad det innebär. Vi har ägnat mycket arbete åt att informera om bibliotekets nya tjänster utanför bibliotekets väggar, säger Hanna Häljestig vidare.

Bland annat har man haft ett skyltfönster på ICA inför förra årets julhandel, varit med på olika arrangemang i kommunen och annonserat i den lokala kommuntidningen.

Nya projekt

I takt med att Skaparbibblan har blivit en mer etablerad verksamhet har det också dykt upp fler projekt i kölvattnet.

– Vi har börjat arbeta tillsammans med skolan och näringslivet i Vaggeryds kommun. Projektet handlar om att utveckla Skaparbibblan inte bara för intresserade kommuninvånare allmänt, utan också till att bli en kugge i kommunens utbildningsorganisation, säger Hanna Häljestig.

Tanken är att biblioteket ska köpa in mer teknik och skapa tekniklådor som skolan ska kunna låna. När de inte är ute i skolorna, ska de finnas på biblioteket för de som vill använda dem. Tekniklådorna ska innehålla olika tekniska lösningar, som på olika sätt är kopplade till det lokala näringslivet.

– Målet är att få fler barn och unga att förstå teknik och redan vid tidig ålder bygga relationer med det lokala näringslivet, fortsätter Hanna Häljestig.

Planen är att lådorna ska finnas som prototyper för allmänheten redan till våren, för att sedan kunna vara en del av den pedagogiska verksamheten ute på skolorna till hösten.

– Vi testar nya metoder i samarbete med andra. Det här handlar inte enbart om att avlasta skolan. Lärarna som är inblandade i projektet ska också kunna hjälpa oss på biblioteket. Det är ett sätt att jobba över gränserna för att främja ett teknikintresse, säger Hanna Häljestig.

Kugge för integration

Skaparbibblan har också blivit en del i kommunens integrationsarbete. Ensamkommande ungdomar kommer en dag i veckan till biblioteket för att använda de resurser som finns och få en ingång till både språk och jobb.

– Tanken är att skapa en matchmaking mellan ungdomarnas kompetenser och det lokala näringslivet. Vi vill även skapa ingångar till utbildning, främst för hantverk och design, men också industri- och teknikprogram. Målet är att en högre andel ensamkommande flyktingungdomar ska finna sin väg till studier eller arbete, säger Hanna Häljestig.

Biblioteket har också fått pengar för att driva ett filmprojekt, där nyanlända ungdomar tillsammans med filmare ska delge sina berättelser om hur det är att möta det svenska samhället. Målet är att filmerna ska bli informationsfilmer om hur det svenska samhället fungerar. Filmerna ska sedan kunna visas på olika boende för ensamkommande runtom i kommunen.

– Det finns många ingångar i den här verksamheten som tangerar flera av bibliotekets uppdrag. Vi arbetar inte för att alla ska bli programmerare. Vårt digitala samhälle är en del och det är viktigt ur en demokratisk aspekt att förstå hur saker fungerar. Men vi jobbar också mycket med berättelser och här är tekniken bara ett verktyg för att förmedla något större, säger Hanna Häljestig.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet