Optimalt lärande

Optimalt lärande

Den danske organisationskonsulten Jesper Mathisen är en flitigt inhyrd konsult som tränar projektledare och andra i att lära och att sprida kunskap. Till exempel höll han under danska Bibliotekarieförbundets landsmöte, en workshop för danska bibliotekarier om hur de ska bli duktiga i lärande och hur de kan arbeta med undervisning på lite annorlunda sätt. Noll27 bad Jesper Mathisen dela med sig av några av sina tips.

Hur ser en optimal inlärningssituation ut?

Det korta svaret är att den optimala inlärningssituationen är anpassad till sin kontext, sitt sammanhang.

Varje undervisningssituations innehåll och form bör utformas och baseras på sammanhanget och då är sammanhanget förstås mål, deltagare, omgivning och dig själv.

Om målet är att deltagarna ska utbildas till något eller lära sig något speciellt, tar det tid och det kräver en ganska enhetlig kompetens bland deltagarna och en omgivning som ger möjligheter att träna antingen i simuleringssystem eller i verkligheten. Om det till exempel är ett it-system måste du som är lärare och ger feedback vara expert.

Om deltagarna bara behöver förstå något kan du ha en dialog om innehållet. Det ställer inte samma krav på sammanhang, omgivning eller på dig som lärare.

Bibliotekarierna som deltog i din workshop under Landsmötet fick bland annat leka viskleken. Du kopplar ofta lärande till fysisk aktivitet. Kan du utveckla.

Kroppen minns. Du kommer bättre att komma ihåg själva poängen, det du vill lära dig eller komma ihåg, om det är kopplat till en fysisk upplevelse. Och om den fysiska upplevelsen har gett dig en märkbar känsla som till exempel glädje, rädsla, frustration eller spänning, då är det ännu bättre.

Till och med att rita, teckna istället för att anteckna kan göra att du minns bättre.

Vad ska en föreläsare tänka på för att åhörarna ska komma ihåg det du säger?

Det finns många tips!

– Se till att skapa kontakt. Om de tycker om dig kommer de att komma ihåg mer.

– Berätta historier.

– Variera och involvera. Vi lär oss på olika sätt så ju fler sätt du kan förmedla ditt budskap desto bättre. Om du inte engagerat dem inom 20 minuter så minskar deras intresse snabbt. Be dem att reflektera, tala två och två, göra en uppgift etcetera.

– Gör en övning som illustrerar poängen och involvera deltagarna. En Aha-upplevelse håller längre än en Jaha-upplevelse.

– Förläng inlärningsprocessen. Istället för två intensiva dagar, skapa fler kortare tillfällen där deltagarna kan reflektera och prova i verkligheten.

– Men det viktigaste är att deltagarna upplever det du säger som relevant och meningsfullt för dem. Att deltagarna vill tillämpa det du vill lära dem och att de är redo och motiverade att få lära.

Vad ska åhöraren tänka på?

– Använd kunskaperna så snart som möjligt.

– Var kritisk, vad ska du ha kunskapen till.

– Var aktiv och ställ frågor.

– Var förberedd.

– Prata med din chef innan kursen. Vilka är förväntningarna på vad du ska lära dig

– Prata med din chef efter kursen om vad du lärt dig och hur du kan använda det.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet