Ömsesidigt utbyte

Ömsesidigt utbyte

Just nu har IFLAs barnbibliotekssektion sitt så kallade midyear meeting i Göteborg. Mötesdagarna inleddes med en öppen konferens där medlemmarna i Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för barnbibliotek var inbjudna.

Det är en tydlig trend att sektionerna inom IFLA i samband med sina träffar arrangerar öppna konferenser. Det menar Ingrid Källström, sekreterare i IFLAs Section for Children and young adults.
– Det är kul att IFLA blir mer öppet och det blir ett ömsesidigt utbyte där bibliotekarier får ta del av IFLAs arbete, och vi i sektionen tar del av frågor och funderingar. Och vi hoppas förstås att fler ska bli medlemmar i nätverket, ler hon.

Guidlines

Just den här dagen fick ett 50-tal barnbibliotekarier ta del av det pågående arbetet med revideringen av IFLAs guidlines for children´s library services. Bland annat fick de ta del av arbetet genom att svara på frågor som vad de skulle vilja se i en guidline, vad de skulle bli hjälpta av och vad de tycker är mest viktigt i sitt arbete.

På plats i Göteborg fanns Dr Carolynn Rankin från Leeds Becket University för att presentera arbetet och för att lyssna på bibliotekariernas synpunkter. Carolynn Rankin menar att riktlinjerna från 2003 inte handlade så mycket om hur, eller med vad, man kan arbeta med i den dagliga verksamheten och hon hoppas mycket på den nya utgåvan.
– De nya riktlinjerna ska hjälpa bibliotekarier över hela världen att i denna digitala tid implementera hög kvalitet på sin verksamhet för barn. Vi lever en värld av olikheter, men det finns ändå många likheter och jag ska försöka få ihop alla pusselbitar. Men det är en utmaning att förklara för alla barnbibliotekarier i hela världen hur de ska arbeta, erkänner Carolynn Rankin som hoppas att de reviderade riktlinjerna också ska kunna fungera som ett budskap till politiker och andra beslutsfattare.

FAKTA
Den reviderade upplagan av the IFLA guidlines for children´s library services ska presenteras på den stora IFLA-konferensen i Wroclaw i Polen i augusti 2017.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet